Borjana Krišto: Nemam veze s pravosudnom mafijom i nisam Stankova kćer!

Poštovani,

obraćamo Vam se u svojstvu punomoćnika gđe. Borjane Krišto, iz Livna, reagirajući na tekstove objavljene na Vašem portalu u kolumnama pod nazivom „FELJTON – TAMNA STRANA HDZ-a“ (dalje: Feljton) i to dana 24. rujna 2018. godine u Feljtonu broj 90. pod naslovom „Objavljujemo dokumente s oznakom „SLUŽBENA TAJNA!“ „

Navedeni tekstovi sadrže neistinite, neutemeljene i neprovjerene tvrdnje i kvalifikacije koje štete časti i ugledu, pravima i interesima naše stranke gđe. Borjane Krišto. Slijedom navedenog, ovime postavljamo zahtjev da temeljem odredaba članka 40. i članka 56. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) objavite ispravak i odgovor na neistinite informacije navedene u citiranim člancima kako slijedi:

U spornom tekstu pod naslovom „Objavljujemo dokumente s oznakom „SLUŽBENA TAJNA!“ „, između ostalog, navodite sljedeće:

  1. „Od 1995. godine je članica Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ), a uz potporu Dragana Čovića, Bariše Čolaka i Stanka Čolaka (koji je navodno blizak rod Borjani…uz postojanje mogućnosti krvnog srodstva u prvoj liniji ) od 2015. godine je i zamjenica predsjednika Stranke.“
    2. „Glede imovine i ona i njezin suprug Branko sami ne znaju što posjeduju, stanovi po Livnu, Mostaru, Splitu, buregdžinica u Mostaru kod stadiona HŠK Zrinjski.“
    3. „Borjana Krišto je kao predstavnica većinskog vlasnika u firmi Li-Bus počinila više kaznenih djela za što je bila i suđena, ali sve je zataškano zahvaljujući pravosudnoj mafiji.“

Objavljivanjem citiranih tekstova, a zbog niza neistinitih i izmišljenih informacija, kao i paušalnih, neprimjerenih i uvredljivih ocjena koji isti sadrži, nanesena je iznimno velika šteta časti i ugledu naše stranke gđe. Borjane Krišto, te su povrijeđena njezina prava i interesi. U konkretnom slučaju postupanje autora citiranog teksta naša stranka cijeni neodgovornim i neprofesionalnim, protivnim pravilima novinarske struke i pozitivnim propisima, pa tako i odredbi članka 12. i članka 26. Zakona o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Obzirom na činjenicu da je autor tekstova iznio neistine i našu stranku apostrofirao kao osobu koja je sudjelovala u protuzakonitim radnjama, to se radi potpunog i pravodobnog informiranja javnosti, te radi zaštite dostojanstva, prava i interesa naše stranke, zahtijeva, bez odgode, objava isprike nakladnika i ovog ispravka i odgovora na objavljene informacije sljedećeg sadržaja:

„Borjana Krišto u cijelosti osporava i smatra zlonamjernim sve iznesene navode o navodnom njezinom počinjenju kaznenih djela, suđenju za iste i protuzakonitim radnjama kao i bilo kakvom zataškavanju i povezanosti sa „pravosudnom mafijom“. Neistiniti su i nadasve paušalni navodi o srodstvu sa Stankom Čolakom kao i navodi da bi zamjenicom predsjednika HDZ-a BiH postala uz potporu Dragana Čovića, Bariše Čolaka i Stanka Čolaka.

Nadalje, neistiniti su i navodi da bi Borjana Krišto i njezin suprug navodno posjedovali stanove po Livnu, Mostaru, Splitu i buregdžinicu u Mostaru kod stadiona HŠK Zrinjski. U obavljanju svih poslova i funkcija za čitavog trajanja svog radnog vijeka Borjana Krišto postupala je u skladu sa zakonom, moralnim, stručnim i profesionalnim standardima i načelima.

Iznesene izmišljene, uvredljive i apsurdne navode Borjana Krišto cijeni govorom mržnje potpuno neprimjerenim javnom prostoru i usmjerenim isključivo profesionalnoj i osobnoj diskreditaciji nje i inih osoba koje se u spornim tekstovima spominju. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima nedopušteno je objavljivanje sadržaja koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka, a u konkretnom slučaju riječ je upravo o izmišljenim sadržajima za objavljivanje kojih ne egzistira niti jedan opravdan razlog, već isključivo želja za potpunim diskreditiranjem i povređivanjem dostojanstva osobe Borjane Krišto.

Kako su navodi potpuno izmišljeni i iskonstruirani to izostaje mogućnost bilo kakvog konkretnijeg i meritornijeg izjašnjavanja, odnosno, preostaje samo mogućnost da ih kao takve u cijelosti osporim, zatražim ispriku i poduzmem sve radnje s ciljem zaštite mojih prava i naknade štete.“

Slijedom gore navedenog zahtijevamo da bez odlaganja postupite sukladno članku 40. i članku 42. stavku 2. Zakona o medijima, te objavite ispravak u gore navedenom obliku uvažavajući i ostale odredbe Zakona o medijima vezane za objavu ispravka.

S ciljem zaštite prava i interesa naše stranke, utvrđivanja odgovornosti, uključivo i one kaznene, kao i naknade štete prouzrokovane nezakonitim postupanjem zadržavamo pravo poduzimanja svih pravnih radnji i pokretanja svih postupaka.

S poštovanjem,

Mateo Erceg, odvjetnik

Megamedia.hr

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply