CGS Livno organizira obuku za predstavnike mjesnih zajednica

Centar za građansku suradnju Livno

Gabrijela Jurkića 8a (Livnoputovi), 80101 Livno, Tel/fax: +387 34 202 770   E-mail: cgs-li@tel.net.ba   web: www.cgs-livno.net

           NAJAVA OBUKA

Sudjelovanjem u odlučivanju za transparentnu lokalnu upravu – Izrada projekata, planiranje i namicanje sredstava za iste –

Centar za građansku suradnju Livno, u okviru projekta „Sudjelovanjem u odlučivanju za transparentnu lokalnu upravu“ organizira obuke za predstavnike mjesnih zajednica i NVO na području HBŽ i ŽZH, a na temu :“Izrada projekata, planiranje i namicanje sredstava za istekoje će se održati tijekom travnja u 10 općina ( Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Tomislavgrad, Livno, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo i Kupres).

 U Livnu, obuka će se održati u četvrtak, 11.4.2019. godine, s početkom u 11:00 sati  u sali za sastanke hotela „Park“.

Cilj obuka je potaknuti bolju suradnju lokalnih vlasti, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, uspostaviti sistem bolje  vidljivosti i dostupnosti programa i aktivnosti  građanima i  organizacijama civilnog društva,  te im omogućiti razmjenu iskustva i umrežavanja  na općinskom i županijskom nivou.

Također, obuke imaju  za svrhu potaknuti predstavnike mjesnih zajednica i NVO na korištenje postojećih kapaciteta i stjecanje novih vještina u planiranju i pisanju projekata , kao i na korištenje i namicanje  raspoloživih sredstava za implementaciju projekata u cilju razvoja mjesnih zajednica, a za dobrobit cjelokupnog lokalnog stanovništva.

Sudionici  navedenih obuka su predstavnici  mjesnih zajednica; predstavnici lokalnih udruga; te predstavnici gradskih/općinskih službi zaduženih za  lokalni ekonomski razvoj.

Pozivamo sve zainteresirane građane, članove/ice postojećih udruženja i medije da sudjeluju na sastanku.

Iznajmljujem hladnjače, šatore i ostalu opremu

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply