DRAŠKO DALIĆ: U četvrtak izvanredna sjednica Skupštine HBŽ o Prijedlogu proračuna Hercegbosanske županije

Tijekom dana održan je X. Kolegij Skupštine Hercegbosanske županije na kojem je donesena odluka da se izvanredna sjednica Skupštine Hercegbosanske županije održi 26. ožujka 2020. godine u 11,00 sa prijedlogom slijedećeg dnevnog reda:

1. Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2020 godinu – link: https://docdro.id/aUdu6TL;
2. Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2020 godinu – https://docdro.id/8fnPrHq;
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnost na Financijski plan Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu i
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu – link: https://docdro.id/g87Tsn2.

Tijekom rasprave u ime Županijske neovisne liste istakao sam da prioritet nad svim ostalim aktivnostima treba biti zaštita zdravlja ljudi i da sve ostalo mora biti podređeno tom zajedničkom cilju.

Svi skupa trebamo zaboraviti na međusobne političke sukobe, posebice sukobljeni unutar HDZ BiH, kako bi ujedinili sve snage radi što efikasnije prevencije i sprječavanja širenja korona virusa u Hercegbosanskoj županiji.

Navedenom zajedničkom nastupu neće doprinijeti trenutne nesuglasice i sukobi koje se događaju unutar Vlade Hercegbosanske županije s jedne strane, a niti smjene u JP ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres s druge strane.

Sa svim tim aktivnostima koji na bilo koji način narušavaju zajednički nastup svih nas u borbi protiv korona virusa treba odmah prestati.

Pored navedenog u javnosti se stekao dojam da su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić i ministar unutarnjih poslova Darinko Mihaljević privatizirali stožer i da ga koriste radi svoje osobne promocije te da im ujedno služi i kao sredstvo u političkom obračunu s drugim članovima Vlade.

Da je to tako pokazuje činjenica da u rad postojećeg Kriznog stožera nisu uključeni svi ministri, a neki od njih su dali i ostavke na članstvo u takvom tijelu, što sigurno ne daje dobru sliku niti je ohrabrujuća poruka javnosti i kao takvi ne ulijevaju sigurnost niti potporu od većine ljudi.

Također, sam naglasio da se pri donošenju odluka ne smije događati situacije da se tijekom dana donesu odluke, a da se nakon pritisaka s viših razina povlače jer to ukazuje na našu nepripremljenost, neznanje i nejednistvo te smo predmet ismijavanja od strane drugih.

Donesenu odluku nije trebalo u kasnim noćnim satima mijenjati, jer ako su prijetnje bile ozbiljne i postoji neke odgovornosti djelo je već učinjeno, a olakšavajuća okolnost za eventualnu odgovornost povlačenjem ili promjenom jedne takve odluke dobila bi se i naknadnim donošenjem.

Nakon što nas je ministar financija Stipan Šarac upoznao sa načinom kako se došlo do prijedloga Proračuna za 2020. godinu u iznosu od 84.137.481,00 KM, a to je da pri izradi prijedloga nisu uzeti novi momenti, te da su i sami svjesni da se proračun u navedenom iznosu sigurno neće izvršiti zbog čega će se ubrzo po usvajanju i dobivanja smjernica s federalne razine pristupiti rebalansu proračuna.

Obzirom na ono što smo čuli od ministra financija da će se ubrzo nakon usvajanja Proračuna za 2020. godinu pristupiti izmjeni usvojenoga proračuna, a zbog potreba zdravstva za određenim sredstvima iz Proračuna, te kako bi ona bila na raspolaganju u ime Županijske neovisne liste dali smo potporu da se izvanredna sjednica Skupštine održi što prije i da se proračun u predloženoj formi usvoji jer obzirom na kratkoću vremena i potrebu većih zahvata na pojedine stavke amandmansko djelovanje bio bi pokušaj prikupljanja političkih poena što u ovakvoj složenoj situaciji nikom od nas ne treba.

U prijedlogu Proračuna 2020. godine za trenutne potrebe zdravstva što s pozicija predviđenih za zdravstvo kao i pozicije tekuće rezerve i sredstava Uprave civilne zaštite za elementarne nepogode odmah po usvajanju proračuna bit će na raspolaganju najmanje 2.000.000,00 KM. Za veće zahvate unutar proračuna treba svima više vremena i dodatnih informacija s viših razina zbog čega treba dati potporu proračunu u predloženoj formi.

Ono što bi u svakom slučaju trebalo mijenjati jeste to da se pri realizaciji usvojenoga proračuna prioritet da zdravstvu odnosno borbi protiv korona virusa.

Obzirom na sve navedeno u ime Županijske neovisne liste predložio sam da se:

– pri Ministarstvu rada, zdravstva i socijalne skrbe formira uže operativno tijelo kojeg bi činile samo stručne osobe iz oblasti zdravstva i drugih srodnih djelatnosti na čijem čelu bi bila osoba koju bi stručne osobe predložile i izabrale između sebe. Njihova zadaća bila bila bi predlaganje konkretnih mjera i radnji za koje oni cijene da bi trebalo poduzeti obzirom na stanje u Županiji. Dinamiku i način svog rada isti bi sami uredili. Navedeno tijelo obzirom da se se radi o javnom zdravlju bilo bi slobodno u predlaganju mjera i radnji.

– na razini Vlade Hercegbosanske županije formirati Krizni stožer kojeg bi pored predstavnika užeg operativnog stručnog tijela činili predsjednik Vlade, svi ministri i direktor uprave civilne zaštite, po potrebi i druge osobe, čija zadaća bi bila donošenje odluka temeljem prijedloga operativnog tijela;

– od strane predsjednika Vlade Hercegbosanske županije formira savjetodavno političko tijelo kojeg bi pored predsjednika Vlade činili: rukovodstvo Skupštine Hercegbosanske županije, predsjednici političkih stranaka i gradonačelnik/načelnici općina s kojima bi se komunikacija odvijala uglavnom elektronskim putom koji bi davali svoja mišljenja na prijedlog odluka prije njihovog usvajanja s tim da bi se ne davanje mišljenja u ostavljenom roku smatralo kao da je dano.

– bez amandmanskog djelovanja usvoji predloženi Proračun za 2020. godinu uz zaključak da se ubrzo po usvajanju proračuna i dobivanju smjernica s viših razina pristupi rebalansu proračuna.

– u Zakonu o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu zdravstvo odnosno borba protiv korona virusa na listi prioriteta stavi na prvo mjesto.

– da se prestane sa političkim ili bilo kakvim drugim smjenama bez opravdanih razloga te da se po mogućnosti sve promjene učinjene u sustavu JP ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres od dana proglašenja elementarne nepogode ponište i vrati u prijašnje stanje.

Navedeno nam je potrebito radi stvaranja pozitivnog ozračja unutar institucija kao i tijela koja djeluju u izvanrednom stanju te stvaranja što većeg stupnja zajedništva svih snaga u prevenciji i sprječavanju širenja korona virusa.

Napomena: Radi što bolje komunikacije sa svim zainteresiranim stranama možete nas kako za ovu temu tako i za sve ostalo što je od Vašeg interesa i interesa javnosti kontaktirati preko web stranice – link: http://znlista.org/kontakt.

Ovaj kontakt Vam daje mogućnost da nam anonimno dostavite Vaše informacije popunom samo rubrike sadržaja poruke.
Hvala svima onima koji su nas na taj način do sada anonimno kontaktirali, a sve Vas, koji se na to još niste odlučili pozivamo da to iskoristite i na taj način zajedno ukažemo na ono što se događa u našoj Županiji.

Livno, 25. ožujka 2020. godine

Predsjednik Županijske neovisne liste i zastupnik u Skupštini Hercegbosanske županije:

Draško Dalić

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply