FEDERACIJA BIH: Zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina

Federalni stožer civilne zaštite Bosne i Hercegovine, u skladu sa stanjem nesreće koje je proglašeno u Bosni i Hercegovini, danas je donio sljedeće naredbe.

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

2. Za provedbu ove naredbe odgovorni su ministri županijskih ministarstava unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se ministarstva iz točke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama izvršavanja ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020. godine.

Hercegovina.info

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply