GRAD LIVNO / Kao logično nameće se sumnja, da se umjesto “pranja” okoline, možda, pere novac!?

Grad Livno pozvao na samouređenje, s razlogom

Svake godine u Livnu se provodi akcija “Dani uređenja Livna” i svake godine resorno županijsko ministarstvo izdvaja odgovarajuća sredstva za sanaciju stotina divljih deponija na području Livna i cijele županije.

Bude i poneka besjeda o ekološkom osvješćivanju i odgoju i u obrazovnim ustanovama, ali iz godine u godinu, divljih deponija sve više, unatoč činjenici da je stanovnika sve manje! Nešto tu ne štima.

Ili je nedovoljno i neadekvatno ekološko obrazovanje učenika i osvješćivanje građana, ili se divlje deponije ciljano stvaraju i prešućuju, kako bi se pravdali, uglavnom neefikasni ekološki projekti.

Ovogodišnji „Dani uređenja grada Livna 2019“ započeli su početkom lipnja i trajaće cijeli mjesec, a glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, nadležna gradska služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno.

Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća.

Čelnici grada pozivaju sve građane Livna, ravnatelje javnih poduzeća, škola i drugih javnih ustanova, članove ekoloških udruga, udruga ribara i lovaca da aktivno sudjeluju u izvršenju Akcijskog plana i time doprinesu uljepšavanju prostora u kojem žive i rade.

Odvoz prikupljenog otpada obavlja JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. A, kojim tempom to čine, najbolje pokazuje na desetine deponija u srcu grada, dok ih je u predgrađima i na seoskim područjima daleko više.

Po tom pitanju nisu nešto vidljivi ni rezultati županijskog Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoline, unatoč osiguranim sredstvima za brojne ekološke udruge, kojima će ove godine biti doznačeno 30.000 KM.

Zbog svega se, kao logična nameće sumnja, da se umjesto “pranja” okoline, možda, pere novac!?

Tekst i foto: Ale Kamber, Livno       13.06.2019.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply