JOSEPH WUNSCH: Novac, kome ili čemu služi?

U našem današnjem društvu imamo svake vrste materijalnih dobara, koje nismo sami stvorili. Novih tehnoloških dostignuća i tehnike svake vrste. Također, hrane i pića svih mogućih vrsta. Ako nastavim nabrajati sve blagodati ovog svijeta, pomisliti će te da smo mi bogato društvo, a znamo svi da nije tako. Siromašni smo kao pojedinci i kao zajednica (država). Zašto? Što nam fali?

Novac, fali nam novac. Umirovljenicima male mirovine, radnicima, učiteljima, profesorima, inženjerima, doktorima male plaće. Poduzetnici se žale da ne mogu investirati jer nema kredita (preskupi su), nema novca. Kapitalisti i tajkuni kažu da ne mogu povećati plaće radnicima jer nemaju dovoljno novca. Svi od malih plaća, plaćamo malo poreza pa Država kaže, nemamo novaca, nemožemo povećati mirovine, nemožemo povećati plaće. Okolo naokolo, krug je zatvoren, a nitko nema novca. O čemu se tu radi? Gdje curi? Gdje je problem?

Pa, curi na sve strane, niti ne znamo gdje je sve šupljo.

Jedan moj prijatelj je rekao: – Neka  kradu, baš me briga, kradu državu, ne uzimaju meni iz džepa.

Nama je država tisuću godina bila tuđa i strano tijelo. Nitko državu nije shvaćao kao nešto svoje, koje ti pomaže i koje treba pomoći i čuvati, pa je ni sad ne prihvaćamo (niti državnici, niti  narod) kad je kao naša.

Mislim da ne bi trebalo biti tako. Evo jedan primjer kako naši ‘državnici’ dopuštaju da nam strane banke uzimaju direktno iz džepa više nego u svojim zemljama.

Uzeo sam kredit, u jednoj komercijalnoj banki, sa kamatom od cca10%. Takav kredit u zemlji odakle dolazi strana banka je cca 2%. Ukupno sam platio 15.000,00 KM kamate. Da smo imali našu državnu banku, koja bi mi ponudila isti kredit po kamatnoj stopi od 5%, platio bih 7.500,00 KM kamate, a u džepu bi mi ostalo 7.500,00 KM. Ovakvih kredita je imalo stotine tisuća ljudi, pa ti vidi koliko je to novca. Tko je tu kriv?

Država prodaje sve što valja za male novce. Ukidaju se radna mjesta. Manje radnika to znači manje doprinosa, manje PDV-a. Manje novca iz poreza i doprinosa znači manje mirovine i plaće. Država  otima narodu posao, otima novac, otima sredstvo za rad s kojim se stvara nova vrijednost.

Da zaključimo. Više rada, više proizvoda, više usluga znači više poreza. Više poreza znači veće mirovine i veće plaće. Više investicija znači više radnih mjesta. Više kapitala znači da kapitalisti mogu povećati plaće radnicima u realnom sektoru. Sve to znači veću potrošnju. Gdje se u jednom društvu troši tu se može i zaraditi. Dobro radu dobro kapitalu, tj. bolje radniku još bolje kapitalisti. Okolo naokolo, krug se zatvori, svima dobro.

Novac je sredstvo kojim Država treba natjerati narod da radi i stvara novu vrijednost. Novac treba dati svakome da prema sposobnostima i mogućnostima doprinese svom osobnom boljitku i boljitku cijele društvene zajednice. To mogu napraviti samo svjesne, moralne, odgovorne i poštene jedinke u nekoj zajednici. Narode misli malo o sebi.

Joseph Wunsch, Livno

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply