Kako pronaći put za Livno kad nigdje nema znaka?!

Državna cesta od Sinja prema Bilom Brigu i tamošnji granični prijelaz s BiH dva su komunikacijska objekta za koje vrijedi uzrečica “svi su ih htjeli, a nitko ih neće”.

Na kružnom toku u Sinju odvaja se cesta u smjeru Glavica, Hana i vodi prema graničnom prijelazu Bili Brig i dalje preko Vagnja prema Livnu, ali za razliku od svih sličnih lokacija u susjedstvu, nigdje nema kvalitetnog putokaza da se i tim smjerom može doći do susjedne države. Na primjer, u Trilju na više mjesta postoji putokaz prema međunarodnom graničnom prijelazu Kamensko.
Podsjetimo, cesta Sinj-Livno preko Vagnja stoljećima je bila glavna cestovna poveznica srednje Dalmacije s BiH, ali kada je tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća izgrađena je asfaltna cesta od Trilja do Livna, pravac preko Kamešnice ostao je pod makadamom i pao u drugi plan.

 

Prije 10-15 godina s obje strane Kamešnice, sada podijeljenje i međudržavnom granicom, inicirana je obnova ceste Sinj–Vaganj-Livno. S hrvatske strane na potezu od Hana do Trnovih Poljana, stvarne granice Hrvatske i BiH, napravljena je kvalitetna prometnica po svim standardima koje treba zadovoljavati državna cesta.
BiH je obavila puno složeniji zahvat, pa je od prijevoja Vaganj do Ćajića Lakta, niz Dragu koju stariji vozači pamte kao serpentinu na serpentini i gdje se kamionom ili autobusom nije moglo odjednom proći, probijena je potpuno nova trasa, nešto poput brze ceste Solin-Klis. Na mjestima najvećih uspona izgrađen je i treći trak, a duž cijele trase postavljeni su snažni zaštitni odbojnici.
Još prije modernizacije ceste s obje strane granice, postavljeni su policijski punktovi, a Vaganj je dobio status prijelaza za malogranični promet, čime su “rampu” smjeli prijeći samo građani iz gravitirajućih naselja, ali ne i zainteresirani sa sinjskog, solinskog i kaštelanskog područja, redom doseljenici iz livanjskog kraja.

 

 

Međudržavna komisija za određivanje graničnih prijelaza krajem prošle godine odredila je da Bili Brig, odnosno Vaganj, postanu međunarodni prijelaz za putnički promet, otvoreni 24 sata dnevno.
No, tim se smjerom od tada koriste samo osobe kojima je poznata cesta Sinj-Vaganj-Livno, jer putokaza – nema. U Brnazama, na cesti iz smjera Splita, a prije raskrižja za Trilj, postavljena je ploča na kojoj je, među ostalim, natpis “Livno (BiH)” stavljen uz putokaz za skretanje udesno, prema Trilju. U Sinju nikakvog putokaza koji bi upućivao prema Vagnju i Livnu nema, a jedini smo pronašli na Hanu koji je ipak daleko od glavnih prometnih tokova.

 

Ništa drukčije nije ni u BiH. Kada se iz Livna krene prema Kamenskom, u Malom Guberu, odnosno Komoranu je skretanje za Sinj preko Vagnja, ali putokaza nigdje nema. Neposredno prije skretanja postoji ploča s popisom da se tim pravcem ide prema sedam zakamešničkih mjesta, ali tek u Ćajiću, kod Ćajića lakta, naišli smo na oznaku za skretanje prema Vagnju i Sinju.
Na takvo stanje upozorilo nas je na desetine poznanika sa sinjskog i livanjskog područja koji se pitaju zbog čega državni cestari ne postavljaju putokaze.

 

Koji je cilj cestovni pravac Sinj-Vaganj-Livno, koji je za punih 20 kilometara kraći od ceste Sinj-Kamensko-Livno, držati u tajnosti? Ili se još nisu sjetili obaviti svoj dio posla!?

https://www.slobodnadalmacija.hr

Komentari