Kome pripadaju Livno i Duvno (Tomislavgrad): Bosni ili Hercegovini?

Zbog svoje specifičnosti, koja se najviše ogleda u bogatstvu i raznovrsnosti prirode, zatim u mentalitetu stanovništva, osoba dolaskom u ovaj dio Bosne i Hercegovine nerijetko postavlja pitanje: gdje spadaju ova dva grada, da li su Bosna, Hercegovina ili nešto treće?

Piše: Aziza Bukvić-Bajrektarević

Livno (stariji nazivi: Hlivno, Hlijevno) je grad koji zemljopisno spada u jugozapadni dio Bosne i Hercegovine. Najznačajniji je grad u HBŽ čije je kulturno i gospodarsko središte, dok je Tomislavgrad (do rata Duvno) susjedna općina.

Duvnjaci kao stanovnici Duvna su do posljednjeg rata imali LI (Livanjske) registarske oznake, pripadali su pošti i telekomunikacijama Livno. Postojala je nekad Livanjsko-Duvanjska komercijalna banka, a danas Livanjsko-Tomislavgradska gospodarska banka, pripadali su i pripadaju Livanjskom županijskom poreznom uredu.

Područna bolnica za Duvno uvijek se nalazila u Livnu. Ova dva grada danas su sinonim za divlje konje, Buško jezero koje ih dijeli, proizvodnju livanjskog sira (mlijeko se skuplja i u Livanjskom i Duvanjskom polju), bura (hladni i jaki vjetar koji puše sa kopna prema moru) odljevu stanovništva i druge razne sličnosti koje ih povezuju.

Krenuvši od osnovnih karakteristika ovog podneblja bitno je da se objasni i povijesno regionalno poimanje same države Bosne i Hercegovine.


Džamija Ahmed-paše Dukatara
Bosna (međe joj čine: na sjeveru Posavina, na istoku rijeka Drina, na jugu rijeka Neretva, na zapadu rijeka Vrbas, na sjeveroistoku Semberija), Bosanska Krajina, Cazinska Krajina (od Une na zapad), Donji Kraji – Hercegovina (na sjeveru Završje i Neretva, na istoku Crna Gora, na zapadu Završje, na jugozapadu Sinjska i Imotska krajina, na jugu Dubrovačko područje), Posavina, Semberija (nizina na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, na sjeveru i istoku je zatvaraju Sava i Drina), te Završje (Tropolje: Livanjski, Duvanjski i Glamočki kraj)

Tropolje je povijesno-geografska mikroregija u jugozapadnoj BiH, ova regija pokriva prostor triju polja: Livanjskog, Duvanjskog i Glamočkog polja.

Naime, postoje neke karakteristike koje razlikuju Bosnu od Hercegovine, i obrnuto.


Tomislavgrad
Kraški reljef je karakteristika Hercegovine, pa se može reći da je po tom kriteriju Livno i Duvno u Hercegovini. Zatim vodeni sliv, vode sa područja Livna i Duvna utječu u Jadransko more kao i sa područja Hercegovine, dok vode sa područja Bosne u Crno more. Arhitektura odnosno gradnja kuća je mnogo sličnija Hercegovačkim nego Bosanskim, naravno to u mnogome proizlazi zbog klime koja je zastupljena u Livnu i Duvnu, a ponajviše zbog bure (vjetar koji puše sa kopna prema moru).

Klima Livna i Duvna je izuzev buri više sličnija Bosanskoj nego Hercegovačkoj, Duvno se nalazi na višoj nadmorskoj visini od Livna, i zbog toga ima malo oštriju klimu od Livna, odnosno veoma oštru s vrlo jakim vjetrovima (bura i jugo), voda i tlo ne baš osobito darežljivi određuju i uvjetuju gospodarsku snagu Duvna i zanimanje njegovih stanovnika. Iako se rubom polja naokolo steru oranice, na kojima uspijevaju sve vrste žitarica, krumpir, kupus i druge vrste povrća.

Livno je najsunčaniji grad u Bosni i Hercegovini, vrlo rijetko pada magla, jer to bura i jugo rastjeraju. U Livnu i Duvnu se najviše upotrebljava ikavica u govoru, ikavica je više karakteristična za Dalmaciju nego i za Bosnu i Hercegovinu. Livno i Duvno pripadaju Mostarskom muftijstvu odnosno Hercegovini.

Mada po ovim kriterijima Livno i Duvno više naginju Hercegovini nego Bosni domaći stanovnici u Livnu kažu da nisu niti Bosna niti Hercegovina nego Završje. Livanjski i Duvanjski mentalitet nije niti Bosanski niti Hercegovački. Nedavno je rađena anketa za portal Direktno u kojoj je od 3.466 ispitanika 32% Livno smjestilo u Hercegovinu, 40% u Bosnu, dok 28% smatra da je Livno ono „i“. Također se zna čuti i narodni naziv ,,Tromeđa” aludirajući na među Dalmacije, Hercegovine i Bosne. Stanovnici iz Bosne uglavnom će za Livno reći da je Hercegovina.

Stanovnici iz Hercegovine uglavnom će za Livno reći da je Bosna

Ono što je bitno i vezano za ove gradove u današnje vrijeme jest upravo pojam podjele Bosne i Hercegovine, često prateći susjedne medije a naravno i domaće vrlo često ove gradove svrstavaju u Hercegovinu, jer ipak Livno je drugi po veličini grad sa većinskim hrvatskim stanovništvom, Republika Srpska pripada Srbima, mali dio Federacije odnosno Bosna Bošnjacima, a Hercegovina Hrvatima.


Livanjski konji
To je nešto što se u zadnjih godina konstantno nameće, jer Bosna je nešto sto nije drago čuti, dok Hercegovina može proći, može oživjeti i famoznu Hercegbosnu. Zato možemo zaključiti da su Livno i Duvno i Bosna i Hercegovina i ono „i“, oni su dio ove države, sviđalo se to nekome ili ne, države koja postoji ali koja je nerijetko nepriznata od svojih žitelja, koja je mnogima maćeha, ali ipak jedina domovina. https://priceizhercegovine.com

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply