Livno dobilo proračun za 2019. godinu u iznosu od 12.397.960 maraka!?

Općinsko vijeće Livno usvojilo je na sjednici održanoj u petak Proračun Grada Livna za 2019. godinu u iznosu od 12.397.960 maraka, što je za oko pola milijuna više u odnosu na 2018. godinu.

Osim proračuna usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Livna za 2019. godinu, a prethodila joj je rasprava na kojoj su sa svojim idejama u kreiranju prijedloga proračuna sudjelovali predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, sportskih i kulturnih organizacija, udruge građana i neprofitne organizacije te svi zainteresirani građani Livna.

Kako je kazano na sjednici, usvojeni proračun je za 90.000 maraka veći u odnosu na nacrt, što je najvećim dijelom uvećano za uređenje zgrade na Trgu, s tim da je trećina od ukupnog iznosa proračuna namijenjena za kapitalne investicije u Gradu Livnu.

Vezano za proračun, od poreznih prihoda očekuje se iznos od 5,6 milijuna maraka, neporeznih 4,1 milijun, od tekućih transfera iznos od 1,6 milijuna te od kapitalnih primitaka milijun maraka. Za financiranje tekućeg proračuna planiran je iznos od 7,2 milijuna maraka, dok je za kapitalne izdatke namijenjeno 3,7 milijuna maraka od čega u vodosustav i kanalizaciju milijun maraka, prometnice 700.000, uređenje tržnice i javne rasvjete po 300.000, potom investicije u glazbenu školu 300.000, regulaciju korita rijeke Bistrice 200.000, sportski centar Zgona 200.000, izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića Pčelice 280.000, te izgradnju mrtvačnice 100.000 maraka.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply