Maturalna zabava 2016./2017. godine

Pogledajte VIDEO sa maturantima SSŠ Silvija Strahimira Kranjćevića iz Livna.

 

SSŠ SSK

Komentari