MINISTAR BREŠIĆ: Šumarija nelegalno sječe šumu

Dana, 18. listopada, u zgradi Vlade HBŽ održana je konferencija za medije u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prisutnim novinarima se obratio resorni ministar Ivica Brešić, a cijeli govor donosimo u nastavku:

“Povod za sazivanje ove konferencije je stanje u šumarstvu i ŠGD-u HBŽ i naravno sva ova zbivanja kojima smo svjedoci u zadnjih 15 dana. Ja ću krenuti kronološkim slijedom i onim što smo mi u 4 godine mandata zabilježili kojem trendu i slijedu ide šumarstvo u ovoj županiji.

Krenut ću od ŠGD-a i navesti vam neke konkretne podatke vezane za poslovanje ŠGD-a, činjenica je da je temeljni kapital od 2013. godine kada je iznosio 43 500 000 maraka do 2018. godine smanjen na 30 000 000 maraka, znači imamo smanjenje temeljnog kapitala od preko 13 500 000 maraka a o tome se uopće nije raspravljalo od strane vlasnika, a vlasnik ŠGD-a je skupština Hercegbosanske županije, ta tema nije mogla doći ni na dnevni red vlade jer ŠGD nije sukladno zakonu podnosio izvješća ni vladi, da bi vlada to uputila Skupštini.

Kako dolazimo do takvih situacija, ja ću se osvrnuti na rad ove uprave koja je na čelu ŠGD-a od 2017 godine, i te prve godine iskazala je gubitak od 2 700 000 maraka i odmah su donijeli odluku bez rasprave na skupštini da umanje temeljni kapital. 2018. godine gubitak je 1 500 000 maraka, s tim da ja odgovorno tvrdim da unutar ŠGD-a dugi niz godina postoje nepravilnosti u knjiženju i da se namjerno prikriva gubitak, te da revizija koja se radi u ŠGD nije zakonita i ne radi na propisan način.

Godinama se na primjer održavanje šumskih puteva koji su isključivo trošak knjiži kao investicija u tijeku da bi se umanjio gubitak, ako uzmete da je to godišnje 1 000 000 do 1 500 000 maraka, pa pomnožite godine unazad, pa se vidi koliko se samo na toj stavci prikrio gubitak.

Što se tiče rada tih nezavisnih tijela u ŠGD, napominjem da je glavni revizor uposlen na ugovor o djelu u ŠGD-u na 2000 KM, a njegov uposlenik, čovjek koji je inače i uposlenik ŠGD-a radi reviziju za ŠGD, isto tako napominjem da šefica računovodstva radi usluge računovodstva za najveće kupce ŠGD-a. Ovih dana je uposlen i član odbora za revizije u ŠGD-u, tako da ja o objektivnosti ovih tijela ne bih govorio.

Na početku rada ove uprave smo zajedno s jednom od najstručnijih firmi u ovoj državi dogovorili da se napravi analiza financijskog poslovanja ŠGD-a. Međutim taj dogovor je izigran i to se nije napravilo.

Iz toga razloga iskazujem sumnju u ostvareni rezultat i u 2017. i u 2018. godini, a plan poslovanja za 2019. god koji je napravljen na bazi 800 uposlenih radnika i na rekordnoj realizaciji od 500 000 kubika, možemo već sada kalkulirati da je realizacija tog plana sto se tiče sječe 60%, da je broj uposlenih 950 i ako samo izračunamo projekciju rezultata do kraja godine, ako se ostvari sječa od 85% što je isto upitno i zavisi od vremena, možemo očekivati gubitak of 7 0000000 maraka, i to je ono o čemu sam ja u Skupštini pričao i nisam nikoga optužio da je to ukrao, nego sam odgovorno tvrdio i sada tvrdim da je akumulirani gubitak veći od 13 000 000 maraka, a to će pokazati kraj ove godine i ta situacija je alarmantna i takvim slijedom uz smanjenje kapitala mi u roku od 2 godine ostat ćemo bez ŠGD-a.

Međutim to nikog ne zabrinjava i priča se samo o likvidnosti, a likvidnost nije nikakav ekonomski pokazatelj. ŠGD posluje na način da naplaćuje avans od svojih kupaca i ta likvidnost se vrlo brzo potroši ako vi poslujete duže vrijeme s gubitkom. U posljednjih par godina se plan pokušao spasiti na način da su se dizale cijene drvnih sortimenata. 2017. godine ova je uprava bez suglasnosti Vlade potpuno nezakonito podigla cijene drvnih sortimenata, a 2018. su ponovno podigli cijene drvnih sortimenata mimo poslovnika o radu Vlade jer je na jedan neposlovnički način ta točka predložena na dnevni red.

Dva uvećanja cijena su dovela do situacije da drvoprerađivači koji su suočeni sa raznim izazovima na tržištu gdje je jasno da se jedna globalna kriza približava, i ta kriza će prvo pokositi prvo građevinsku industriju a samim tim i tržište robe drvoprerađivača.

Drvoprerađivači već sada upozoravaju i ministarstvo i Vladu da imaju male količine robe na stanju, te da je etat koji se siječe nedovoljan za njihove potrebe u ovoj županiji i uz povećanje cijena mi dolazimo u situaciju da se urušava cijeli sustav pod krinkom vođenja neke socijalne politike koja bi ljudima koji su kao socijalno zbrinuti u ŠGD-u osigurati izvor plaća da ne ovise o tome hoće li danas raditi, a sutra ne.

Postoji u FBiH zabrana izvoza sirovine u RS, na nivou županije mi smo donijeli zabranu izvoza iz županije, međutim svaki dan smo svjedoci da se taj izvoz događa da se rade pretovari na granicama naše županije. Inspektori naše županije su davali izvrsna inspekcijska rješenja gdje su jasno dokazali da pojedini drvoprerađivači nemaju nikakve kapacitete za rad, imaju samo sebe i ugovore koje dobivaju iz ŠGD-a i izvoze po 8 000 do 10 000 kubika najvrjednije sirovine i to je ono što svi znamo. Međutim zabrinjavajuće je kad ministarstvo i inspekcija upute izvrsna rješenja da se ta prava nekome oduzmu, da bude samo trgovac sirovinom, da se ŠGD na to ogluši i nastavi na isti način raditi.

Ono sto dalje zabrinjava je situacija u budućnosti, ŠGD ne može više trpjeti političke obračune preko same tvrtke jer će još jedan lom značiti kraj ŠGD-a. Da je tome tako mi smo upozorili ŠGD već prije godinu dana, jer smo obradom podataka iskaza sječa koje nam je dostavilo sam ŠGD po godinama sječa od početka važenja zaključno s 2018. utvrdili kršenja niza propisa i zakona u gotovo svim stavkama ograničenja.

Navest ću samo neke primjere da se u dobrom dijelu gospodarskih jedinica koje su u kategoriji visokih šuma s prirodnom obnovom po šumsko-gospodarskoj osnovi, gdje je dozvoljena sječa etata za 10 godina 134 000 kubika, a šumarija je za 6 godina posjekla količinu od 177 000 kubika ili 43 000 vise nego je dozvoljeno za 10 godina.

A zakon je tu izričito jasan i kaže da šumsko-gospodarske osnove dopuštaju sječu 1/10 godišnje, tih primjera ima više ovo nije jedan podatak koji iskače od ostalih, primjer za Šator Glamoč gdje je predviđena sječa za 6 godina prekoračena za 82%. Što to znači? Šume se nemaju kad obnoviti, izričito je prekršen zakon jer zakon nalaže da se smije sječi 1/10 kako vrijednih tako i manje vrijednih šuma, međutim u ŠGD se nekim famoznim odborima za preklasaciju te brojke skrivaju, ovi se podatci ne prate na godišnjoj razini i o njima se ne obavještava ministarstvo nego se sve potrpava pod neke količine koje se ne sijeku u manje vrijednim šumama koje se ne sijeku a po zakonu ŠGD mora održavati i podizati u viši rang, ovo su činjenice i ove podatke je dostavio ŠGD. To će i te kako utjecati na poslovanje ŠGD-a u budućnosti.

Zakon o šumama, tj. izmjene i dopune zakona, je jednoglasno usvojen u formi nacrta, iako je bio u prijedlogu, iz razloga što je tada politički dogovoreno od strane predsjednika kluba HDZ-a i SNSD-a da se ruši vitalnim nacionalnim interesom i mi smo povukli zakon u formu nacrta da bi se kasnije blokirao 3 godine na Vladi. Zašto?

Zato što smo tim zakonom pokušali spriječiti ovakve radnje u šumarstvu, taj zakon nikakve ovlasti ŠGD-u nije oduzimao niti je prenosio na ministarstvo, svi amandmani ŠGD-a osim jednog koji iz tehničkog razloga nije uvršten uvršteni su u nacrt zakon. Da bi modernizirali ŠGD i izbjegli ove situacije da se prekomjerno siječe etat pogotovo onaj vrijedni mi smo predvidjeli tzv. uvođenje pločica s bar code čitačem da bi svi mogli bar code skenerom skenirati podatke, i ti bi podatci iz knjigovodstva u ŠGD-u išli na fakture kupaca, a to znaci da vise ne možete natovariti 38 a platiti 32 kubika, to se pokušalo izbjeći i nastojalo se izbjeći da šticari moraju imati GPS uređaje na sebi da se kontrolirao transport te sirovine da vidimo ima li izvoza robe izvan šumarije. Taj zakon je srušen i nezakonito već 2 godine se sprječava da dođe na sjednicu Vlade HBŽ da bi se pustio u Skupštinsku proceduru.

Imamo jedan zanimljiv problem i ono sto sam na Skupštini govorio, sam način upravljanja ŠGD-om nije dobar, apsurdno je da vi dođete u upravu ŠGD-a, ustanovite cijeli niz nepravilnosti i ne poduzmete ništa. Ja sam na početku mandata ove uprave od tehničkog direktora zbog saznanja da se vrši sječa u minsko sumnjivim površinama i odjelima koji su minirani, što nije dopušteno zakonom jer te površine nisu sastavni dio osnova, dobio sam izvješće od Davida Mioča gdje je priznao da su od 2017. posjekli u odjelima na minsko sumnjivim površinama 4 800 000 maraka, ovo je nezakonita sječa, ja ga pitam što je napravio po ovom pitanju i je li se ova praksa nastavila dalje?

Postavljam pitanje je li se odjeli prvo posijeku pa se onda deminiraju jer imamo primjera da se i to događalo i ovo će ići na policiju da je prekršen zakon za sve ovo ćemo protiv odgovornih pojedinaca podnijeti prijave, a neke smo već podnijeli. Gospodin Mioč je u svom mandatu zaposlio brata, ženu, otvorio firmu koja se bavi poslovima geodetskog snimanja u šumarstvu.

Međutim trebalo je sprječavati da se ovakve stvari događaja. Uprava ŠGD-a ima zanimljivu poziciju suprotno statutu i zakonu direktor ŠGD-a je u isto vrijeme i predsjednik stranke, on je pokušao doći u poziciju da ja odem i da se cijeli ovaj tepih ostavi gdje je i da se potrpa i da se potpiše ugovor kakav želi.

Ugovor je pripremljen u ministarstvu na datum 10.4.2019 i čeka ŠGD da ga potpiše, a zašto se to nije dogodilo ? Zato sto su se oni nama prvi put obratili po pitaju ugovora 31.5. mi smo u roku par dana odgovorili da smo pripremili ugovor i da je on spreman za potpis i da tražimo provjeru prethodnog ugovora sukladno članku 13. prethodnog ugovora, da utvrdimo da ovo stanja za koje tvrdimo da se događa.

Naravno tu nastaje muk u komunikaciji i mi ponovo 1.8. napominjemo da bi nam trebali odgovoriti na prethodni dopis ali oni čekaju da se formira nova vlada i da dođe ministar koji neće postavljati pitanja. 16. 8. nam odgovaraju na traženje članova mješovitih povjerenstava dakle kupuje se vrijeme, 17.9. nas obavještavaju da će zatraženi podatci uskoro biti dostavljeni, a to je bilo prije mjesec dana i stoji činjenica da ŠGD nelegalno siječe

šumu od 10.4. ali ne krivicom ministarstva nego uprave koja se digla iznad zakona i oni smatraju da oni mogu ilegalno isjeći šumu i da im nitko ništa ne može, međutim ja mislim da to nije baš tako a i dalje ih pozivam da što prije dođu potpisati ugovor jer stvari treba vratiti u okvir zakona.

Mi nismo imali drugih načina osim uvođenja pravilnika, jer nitko živ ne zna po kojem pravilniku o prodaji drvnih sortimenata ŠGD radi. Pravilnik koji je usvojila Vlada nikad nije potpisan od predsjednika vlade niti je objavljen u narodnim novinama, a upravo ti akti koje smo predlagali zajedno s izmjenama zakona su trebali spriječiti pojavu ovakvih stvari.

Mi smo prisiljeni u ministarstvu radi budućnosti ŠGD-a, da se ovo ne ponovi, podnijeti kaznene prijave protiv svih počinitelja ovih stvari za koje smo kao tumač Zakona o šumama ustanovili neosporno da su zakoni prekršeni. To smo već i napravili i obratit ćemo se svim pravosudnim institucijama da se taj posao završi do kraja , prije svega zbog zaštite ŠGD-a i Hercegbosanske županije i prilike da ŠGD postane motor razvoja i da ostane u poziciji da može garantirati razvoj županije.

Spominjala se interesna skupina na press konferenciji povjerenika skupštine HBŽ u ŠGD-u i zanimljiva je priča o toj interesnoj skupini jer je nas zadesila na početku Vlade na kojoj je bio Draško Dalić. Nedugo nakon formiranja Vlade održan je sastanak jedne interesne skupštine s potencijalnim koncesionarima šuma i pouzdano znam da je upravo Branko Ivković bio na sastanku s interesnom skupinom i ne u funkciji bilo čega nego predsjednika stranke, na tom sastanku je bio i gospodin Dalić kao predsjednik tadašnje Vlade i on je bio stava kao da se ne smije razgovarati o davanju šuma u koncesiju jer je zakon nije dozvoljavao.

Međutim što se događa dalje prvo Brnić, Dalić pa i ja postajemo bivši, a tadašnji predsjednik HDZ-a postaje direktor i provodi jedan famozni plan ekonomski poznat iz bivše Jugoslavije a to je politika o uništavanju tvrtki prekomjernim zapošljavanju i investicijama bez ikakve opravdanosti i naravno svi ovi poslovi koje sam vam nabrojao su u najmanju ruku mutni. ŠGD postaje gubitnik i mi bi za par godina trebali moliti nekoga da ga dokapitalizira i spasi i ja odgovorno tvrdim da samo jednu osobu znam koja je bila član interesne skupine a to je Branko Ivković, a ove stvari možete provjeriti i s bivšim predsjednikom Vlade i direktorom ŠGD-a.”

HBŽ Vijesti

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply