“Molitva šume” na planini Šator

Djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo u suradnji s Dnevnim centrom za djecu i mlade Livno na planini Šator postavili su ploču sa stihovima libanonskog pjesnika Khalila Gibrana “Molitva šume”.

Proteklih dana, djeca, mladi i voditelji u Dnevnom centru za djecu i mlade Livno marljivo su radili na izradi ploče koja je zatim postavljena na planini Šator, uz prilazni put prema Šatorskom jezeru.

Ovaj projekt osmišljen je i realiziran kako bi se skrenula pozornost na važnost očuvanja prirodnih blaga, posebice šuma koje su pluća našeg planeta.

Tekst pjesme “Molitva šume” glasi:

“Prolazniče! Kad pored mene prođeš i poželiš podići svoju ruku na mene,
pazi, nemoj me ozlijediti jer ja sam toplina tvog ognjišta u hladnim zimskim noćima,
prijateljski hlad koji štiti od ljetnog sunca,
moj ti plod osvježava grlo i gasi žeđ dok putuješ.

Ja sam sljeme tvoje kuće, daska na tvome stolu,
postelja na kojoj spavaš i drvo od koga gradiš,
tvoja lađa, ja sam držalica tvoje motike,
vrata tvoga obora, drvo tvoje kolijevke i mrtvačkog sanduka.

Ja sam kruh dobrote i cvijeće ljepote.
Prolazniče, slušaj moju molitvu ‘Ne ozlijedi me’.”

http://ba.n1info.com

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply