Najavljena sanacija deponija starih guma nan Kruzima kod Livna

Planinarsko ekološko društvo “Borova glava” i Šumarija Livno sanirat će deponij starih guma na području Krug planine, podno Cincara. Na spomenutoj lokaciji, na oko četiri kilometra udaljenosti od Livna, proteklih 15 godina nekontrolirano su odlagane velike količine starih automobilskih guma čiji se negativni utjecaj odražava na kvalitetu zraka i vode rijeke Bistrice.

Projektom je predviđeno da gume odveze i reciklira privatna tvrtka s područja središnje Bosne. Nakon uklanjanja starih guma sanirat će se teren, provesti zaštitne mjere deratizacije i dezinfekcije područja, a bit će postavljena ograda i videonadzor područja. Prenosi Večernji list

U sadašnjem obliku i načinu zbrinjavanja otpada, predmetno odlagalište ne zadovoljava uvjete za sanitarno zbrinjavanje otpada propisane regulativama Europske unije. Nakon završetka sanacije i zatvaranja odlagališta, doći do znatnog smanjenja negativnih utjecaja na okoliš što ih je odlagalište otpada imalo dugi niz godina, navode iz Planinarsko ekološkog društva “Borova glava”.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply