OŠ “Fra Lovro Karaula”: Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

30. prosinca 2016., 18:06
Share Button

Školski odbor Osnovne škole “Fra Lovro Karaula” Livno  temeljem članka 79. stavak 4. Zakona o osnovnom školstvu  raspisuje

 

            N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 • Učitelj hrvatskog jezika na neodređeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.
 • Učitelj hrvatskog jezika na određeno i puno radno vrijeme do kraja nastavne godine 2016./2017. godine, 1 izvršitelj.
 • Učitelj matematike na određeno i puno radno vrijeme do kraja nastavne 2016./2017. godine, 1 izvršitelj.
 • Učitelj engleskog jezika na određeno i puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2016./2017. godine, 1 izvršitelj.
 • Učitelj engleskog jezika na određeno i puno radno vrijeme do povratka djelatnice s izabrane dužnosti, a najdulje do kraja nastavne 2016./2017. godine, 1 izvršitelj.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom , kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

-da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

– da imaju položen stručni ispit

Kandidati trebaju priložiti:

–    prijavu na natječaj koja sadrži kraći životopis

 • ovjerena preslika diplome
 • ovjerena preslika indexa za sve godine studiranja
 • dokaz o radnom iskustvu u struci
 • uvjerenje o volonterskom stažu ukoliko su kandidati volontirali
 • uvjerenje od Zavoda... za upošljavanje o provedenom vremenu na evidenciji nakon stečene spreme
 • ovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci ).
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ).

 

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaj , bit će pozvani na intervju po utvrđenom redoslijedu i terminu. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.Tajništvo škole će  pozvati kandidate na intervju po utvrđenom redoslijedu i terminu.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati. Prijave i ovjerene dokumente o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu predati  u tajništvu  škole ili poštom na adresu: Osnovna škola “Fra Lovro Karaula” Livno, Ulica Svetog Ive bb. 80101 Livno s naznakom “za natječaj”.

 

U Livnu, 30.12.2016.

Predsjednica  Školskog odbora:

____________________

Gordana Nakić

Share Button

Komentari

JOŠ IZ KATEGORIJE Natječaji


...