Pavić d.o.o. traži djelatnike

pavić

Pavić d.o.o. raspisuje javni oglas za prijam djelatnika u radni odnos
1. za rad na administrativno- računovodstvenim poslovima 4 djelatnika/pripravnika
Uvjeti:
 VŠS ( VI stupanj) / VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja
 poznavanje osnova računovodstva
 dobro poznavanje rada na računalu
 komunikativnost i spremnost na timski rad
 radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno ali nije neophodno

2. za rad u trgovini 5 djelatnika
3. za rad na poslovima u mesnoj industriji. 5 djelatnika
Uvjeti:
 SSS
 radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno ali nije neophodno
 komunikativnost i spremnost na timski rad

Prijave se mogu popuniti svakim radnim danom od 08.00 –16.00h u uredu firme ili na infopultu shopping centra Pavić od 08:00-21:00, Uz prijavu je potrebno predati kopiju osobne i diplomu završene škole.

PAVIĆ D.O.O. LIVNO
TELEFONI:
Livno, 17.10.2017
+387 34 203396 Veleprodaja
+387 34 203397 Shopping Centar
+387 34 203398 Restoran Panorama
+387 34 203399 Uprava
+387 34 208154 / 208155 Fax
+387 34 202 792 Prerada Mesa i Pršutana
E-mail: pavic@tel.net.ba
Web: www.pavic-livno.ba
PDV BROJ: 281064240009
JIB: 4281064240009

Komentari