Raiffeisen banka traži djelatnika u Livnu

Da li ste u potrazi za poslom u dinamičnom i izazovnom okruženju? Želite li svakodnevno imati priliku za učenje i usavršavanje u stručnom i profesionalnom timu? Raiffeisen banka, kao poslodavac koji ostvaruje zapažene rezultate, Vam nudi ove mogućnosti. Ukoliko ste se u navedenom pronašli i spremni ste dati osobni doprinos našoj kompaniji, ohrabrujemo Vas da se prijavite na oglas za prijem u radni odnos, uz probni rad na poziciju:
Rukovodilac za prodaju SME klijentima
Sektor RETAIL PRODAJA, Glavna Filijala Mostar, Filijala Livno, Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina,
Lokacija rada: Livno
Uvjetii za poziciju:
✓ VSS, ekonomskog smjera;
✓ Najmanje 2 godine radnog iskustva u financijskim institucijama, na poslovima prodaje; poznavanje portfelja klijenata na tržištu regije/županije;
✓ Izvanredne prodajne, komunikacijske i prezentacijske vještine;
✓ Aktivno Poznavanje engleskog jezika, u govoru i pismu;
✓ Kompjutorske vještine (Word, Excel, Power Point).

Rezime ključnih odgovornosti:
▪ Odgovara za uspostavljanje i razvijanje kvalitetnog poslovnog odnosa sa SME klijentima (prikupljanje informacija o postojećim i potencijalnim SME klijentima radi prepoznavanja njihovih potreba, te ažuriranja podataka na osnovu ulazne dokumentacije), izrada plana uspostavljanja odnosa s SME klijentima (sastanci, kontakti telefonom, elektronskom poštom ili pisanim putem), te realizacija istog u svrhu ostvarenja ciljeva proračunskih kategorija;
▪ Ciljano usmjeravanje i aktivna ponuda proizvoda i usluga uvažavajući specifične potrebe  klijenata iz portfelja, te organiziranje i održavanje prezentacije proizvoda, te povećanje cross sale (prema drugim segmentima);
▪ Osiguranje rasta portfelja i profita istraživanjem glavnih izvora za pribavljanje novih klijenata, iniciranje poslovne suradnje sa klijentima, povećanjem unakrsne prodaje i kvaliteta pruženih usluga;
▪ Izrada financijskih analiza za potrebe klijenata te davanje savjeta i smjernica za njihovu doradu, provjerava i kompletira dokumentaciju;
▪ Upravljanje poslovnim aktivnostima sa klijentima iz svog portfelja u smislu procjene, praćenja i minimiziranja rizika (dnevni, tjedni i mjesečni monitoring kašnjenja, EWS,…);
▪ Praćenje i aktivno sudjelovanje u aktivostima unapređenja kvaliteta naplate potraživanja klijenata iz portfelja kroz prikupljanje i obradu informacija o klijentima i njihovom poslovnom odnosu, restruktuiranje rizičnih proizvoda, kao i optimizacija kolaterala koji služe kao osiguranje;
▪ Aktivna analiza klijenata kojima se treba uraditi Financijsko planiranje, posjete/sastanci s klijentima kroz Advisory/Sales sastanak, priprema fin.plana u suradnji sa nadležnim Direktorom Filijale, prezentacija ponude;
▪ Aktivno sudjeluje u provođenju CRM kampanja (preuzima preporuke, vrši poziv klijentima, zakazuje sastanak/posjetu, vrši unos obavljenih aktivnosti u X-Sale…), te svim zastupanim aktivnostima kroz X-Sale;
▪ Koordinira aktivnosti kod prodaje i prenosa plaća na RBBH (prijem zahtjeva, unos preporuka, ažuriranje podataka u core sistemu Banke (PI);
▪ Predlaganje mjera za unapređenje kvalitete servisa, te aktivno sudjelovanje na unapređenju proizvoda i usluga Banke i Grupacije;Izvještavanje Direktora Filijale/Regionalnog rukovoditelja za podršku prodaji o svim relevantnim poslovnim aktivnostima sa klijentima iz regije koju pokriva Filijala, kao i o svim ostalim
zastupljenim zadacima od strane Direktora Filijale/Regionalnog rukovoditelja za podršku prodaji.

Oglas ostaje otvoren do 10.02.2019. godine.
Prijava za predmetnu poziciju se šalje na e-mail adresu: ena.sapcanin@raiffeisengroup.ba ili na mail info.rbbh@raiffeisengroup.ba putem web stranice, a ista treba da sadrži:
• Biografiju i pismo motivacije sa naznačenom pozicijom za koju se aplicira. Kandidati koji uđu u uži izbor, a prije odgovarajućeg intervjua, biti će pozvani da pristupe pismenom testu općih sposobnosti i testu engleskog jezika. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati! Informacije možete dobiti na stranici www.raiffeisenbank.ba ili na kontakt telefon: 033/287-905
Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply