Dok sela gore, Čelan se češlja!

Od dana 01.03.2019. godine Vatrogasno društvo Livno ne može izlaziti na intervencije zbog nedostataka goriva za cisterne. Godinama se dug od nekoliko desetina tisuća KM ne izmiruje prema firmi Zabrišće B&M Livno. Jučer u popodnevnim satima su izgorjela dva pomoćna objekta, štale u Vržeralama i (Biloj mislim). Vatrogasci nisu mogli izići na teren zbog toga što nemaju goriva. (DeFo)

Dug Vatrogasnog društva Livno prema firmi Zabrišće B&M Livno

VATROGASCI: Vatrogasnom društvu Livno više se ne dozvoljava da sipaju gorivo, jer smo dužni oko 20 000 KM za gorivo. Grad Livno ne plaća već duže vrijeme, pa tako da je i normalna ova zabrana od strane dobavljača.  Potrošili smo zadnje litre na požaru baraka u Prologu!

Livanjski gradonačelnik Luka Čelan

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply