SNSD: Zašto je danas u FBiH Srba 12 puta, a u Sarajevu 16 puta manje nego prije rata?

SARAJEVO – U okviru priprema za 6.Sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kantonalni odbor SNSD-a Sarajevo je 03.06.2019.godine održao 4. sjednicu na kojoj su predloženi kandidati za organe Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Za predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata jednoglasno je predložen Milorad Dodik, dosadašnji predsjednik.

Također, na sjednici je vođena rasprava i o položaju Srba u Kantonu Sarajevo, te je u kontekstu ocjena nekih službenika Stranke demokratske akcije o „diskriminirajućem odnosu vlasti Republike Srpske prema Bošnjacima„ postavljeno pitanje da li su se ti pojedinci i organi vlasti u Federaciji i Kantonu Sarajevo ikada zapitali u kakvom su položaju Srbi u ovom entitetu?

Konstatirano je da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Federaciji BiH na sceni perfidna politika etničkog čišćenja Srba, što potvrđuju službeni podaci da je danas u Federaciji od 600 tisuća Srba iz 1991.godine svega oko 50 tisuća , a u Sarajevu od 160 tisuća danas živi manje od 10 tisuća.

S tim u vezi Kantonalni odbor postavlja pitanje da li su se te „vrle“ demokrate i „borci“ za ljudska i građanska prava zapitali zašto je u Sarajevu broj Srba na nivou nacionalne manjine, zašto je njihova zastupljenost u lokalnim, kantonalnim i federalnim vlastima i zaposlenost u javnim poduzećima i ustanovama svega 1%? Što je s njihovim pravima na obrazovanje na maternjem jeziku, zapošljavanje, šta je s njihovom imovinom i imovinom Srpske pravoslavne crkve? Tko danas u Federaciji BiH predstavlja Srbe i u ime čijih i kojih političkih ciljeva?

Tražeći odgovor na ovo pitanje Kantonalni odbor SNSD-a cijeni da je Srpska zajednica u Sarajevu najugroženija etnička zajednica na prostoru bivše Jugoslavije, što je u prvom redu posljedica sistemske opstrukcije i političke diskriminacije organa vlasti Federacije i Kantona.

Polazeći od navedenih ocjena, a u cilju ostanka i opstanka Srba na ovom prostoru Kantonalni odbor SNSD Sarajevo je zaključio da je neophodno pokrenuti inicijativu prema organima vlasti Republike Srpske za formiranje Biroa Vlade Republike Srpske u Sarajevu, kao jedinog institucionalnog oblika zaštite i pomoći Srbima u ovom gradu, u kome su do 1992.godine bili bitan faktor njegovog razvoja i afirmacije, navodi se u priopćenju SNSD-a.

Autor: Dnevno.ba

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply