Tomislavgrad gradi treću vjetroelektranu, a Livno ništa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izdavanje energetskih dozvola za više privrednih društava. Tako je suglasnost data JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, za izgradnju vjetroelektrane „Podveležje“, instalirane snage 48 MW (16×3 MW), odobrene snage priključenja 48 MW (16×3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 119,8 GWh, a koja se planira graditi na lokalitetu Podveležja na području Grada Mostara.

Druga suglasnost data je za izdavanje energetske dozvole privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje, za izgradnju vjetroelektrane „Debelo brdo“, instalirane snage 54 MW (18×3 MW), odobrene snage priključenja 54 MW (18×3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 120-150 GWh, čija se gradnja planira na lokalitetu Debelo brdo, na području općine Kupres, a treća za F.L.Wind d.o.o. Tomislavgrad, za izgradnju vjetroelektrane „Jelovača“, instalirane snage 36 MW (18×2 MW), odobrene snage priključenja 36 MW (18×2 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 85,68 GWh, a koja se planira graditi na području općine Tomislavgrad.

Vlada Federacije će informirati Parlament Federacije BiH o ovim aktivnostima i zatražiti prethodnu suglasnost kako bi Ministarstvo moglo izdati energetske dozvole ovim privrednim društvima za izgradnju vjetroelektrana. Ministarstvo će, nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti Vlade FBiH, pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola, priopćeno je iz Vlade Federacije B i H.

www.tomislavnews.com

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply