UN WomenBH: Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno

“Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“, poručio je danas u Livnu David Saunders, predstavnik UN Women u BiH i time u našoj zemlji ozvaničio početak istoimene kampanje koja je dio globalne akcije „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se provodi, od 25.11.2018., Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10.12, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Nasilje nad ženama je oblik kršenja ljudskih prava, a istraživanja, prema kojima je čak 47 posto žena u BiH tijekom života iskusilo neki oblik nasilja, svjedoče da se radi o ozbiljnom problemu u našem društvu. U 71,5 posto slučajeva nasilja nad ženama izvršitelji  su njihovi intimni partneri, odnosno članovi obitelji. I dok 90 posto građana izražava visok stupanj svjesnosti o problemu nasilja u obitelji, čak 45 posto njih na nasilje još uvijek gleda kao na privatni problem.

Saunders je posebno istaknuo kako “nasilje nije privatni, već društveni problem koji zahtjeva akciju svih nas”, a već prvi korak može biti direktni razgovor s predstavnicima policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih institucija i nevladinih organizacija u UN Women BiH ‘Narančastom autobusu’ koji je, u okviru ovogodišnje kampanje, na bh. putovanje kroz osam gradova danas krenuo iz Livna.

Tijekom besplatne vožnje građani i građanke u njemu mogu saznati sve što ih zanima o načinima sprečavanja i zaštiti od različnih vrsta nasilja. Među prvima su se u autobusu danas provozali učenici i nastavnici srednjih livanjskih škola nakon čega su razgovarali s predstavnicima UN Womena, diplomatskog kora i lokalne vlasti.

“Budućnost ravnopravnog društva leži u akciji mladih muškaraca koji su posvećeni zagovaranju nulte tolerancije za rodno zasnovano nasilje. Cilj nam je podržati muškarce i dječake u propitivanju rodnih stereotipa i mijenjanju tradicionalnih uloga. Naš današnji razgovor je jedan od načina”, poručio je  Saunders.

Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Istanbulske konvencije – Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, obavezala se na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

“Konvencija nije samo nešto napisano na papiru. Postoji nadzorno tijelo – GREVIO, koje prati provođenje Konvencije. Ono priprema upitnik za BiH i do 11. mjeseca naredne godine BiH treba pripremiti odgovore na upitnik i dostaviti ih ovome tijelu. Već u drugoj polovini 2020. ovo nadzorno tijelo će posjetiti BiH”, naglasio je Drahoslav Stefanek, šef ureda Vijeća Europe u BiH.

Andres Hagelberg, veleposlanik Kraljevine Švedske u BiH, inače, jedne od zemalja koje najviše podržavaju prava žena u našoj zemlji, kazao je kako je potrebno raditi na uspostavljanju rodno ravnopravnog društva koje nije moguće postići sve dok postoji nasilje nad ženama i djevojčicama.

“Svi trebamo sudjelovati na prevenciji i rješavanju. Sada je pravo vrijeme za muškarce i dječake da pokažu puni angažman”, poručio je.

“Nasilje se ne događa nekom drugom. Ono se događa u našim obiteljima, kod naših susjedima, među našim rođacima”, istakla je Vasilija Broćeta, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i naglasila ulogu obrazovnog sustava zahvaljujući kojem se nasilje može spriječiti u korijenu.

Narančasti autobus će naredna dva dana, 27. i 28. studenoga biti u Bihaću, u Banjoj Luci 29. i 30. studenoga, u Brčkom, 1. i 2. prosinca, u Bijeljini, 3. i 4., u Istočnom Sarajevu 5. i 6., u Mostaru 7. i 8. i u  Sarajevu 9. i 10. prosinca ove godine.

Agencija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH, u suradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova i Gender centrom Federacije BiH, a uz podršku brojnih međunarodnih i domaćih institucija, provodi kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno” kako bi skrenuo pažnju javnosti na prisutnost nasilja, mehanizme prevencije s akcentom na ulogu sustava zaštite i odgovornost svih građana i građanki.

 

Danas u Livnu početak kampanje su još, između ostalih, podržali:

Drahoslav Stefanek, Šef ureda Vijeća Europe u BiH,

Andres Hagelberg, veleposlanikr Kraljevine Švedske u BiH,

Vasilija Broćeta, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply