Za sport i infrastrukturu Livno izdvaja 230.000 maraka

Sredstava će biti raspoređena tako što će za sportsku infrastrukturu biti izdvojeno 50.000 maraka, dok ostatak sredstava ide klubovima i sportskim društvima.

Gradsko vijeće Livna usvojilo je u ponedjeljak Odluku o planu raspodjele novčanih sredstava za sport i sportsku infrastrukturu u 2019. godini u iznosu od 230.000 maraka. Sredstava će biti raspoređena tako što će za sportsku infrastrukturu biti izdvojeno 50.000 maraka, dok ostatak sredstava ide klubovima i sportskim društvima.

Najviše sredstava dobit će NK Troglav 1918 Livno, i to 54.000 maraka, slijede NK Kamešnica Podhum s 29.000, ŽKK Livno sa 15.000, MNK Seljak Livno i Teakwondo klub Magone sa po 14.000, ŽOK Troglav s 13.000, MKK Livno s 11.000, dok će ostali klubovi i društva dobiti iznose od 1.000 do 5.000 maraka.

Na sjednici je donesena i odluka u nacrtu vezana za sufinanciranje kamata na obrtničke kredite. Kako je rečeno tijekom sjednice, ovom odlukom regulira se sufinanciranje kamata na obrtničke kredite poduzetnicima i obrtnicima s područja Livna, na temelju i u okviru planiranih proračunskih sredstava za 2019. godinu.

Visina svakog pojedinačnog kredita iznosi maksimalno 50.000 maraka s rokom otplate do maksimalno 5 godina, s tim da se Grad Livno obavezuje sufinancirati kamate na kredite u cijelom roku otplate u iznosu od jedne polovine te kamate do maksimalnog postotka od 3,5 posto. Gradsko vijeće Livna također je usvojilo program rada Javnog poduzeća “Komunalno” d.o.o. Livno za 2019. godinu.

https://www.bljesak.info/

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply