ŽNL HBŽ: Hercegbosanska županija je talac interesa pojedinaca

ŽUPANIJSKA NEOVISNA LISTA – Osvrt na II (I izvanrednu) sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije

Poštovani,

Obzirom da su na konstituirajućoj sjednici održanoj 23. studenog 2018. godine zastupnici preuzeli mandate i da je nakon toga prekinuta konstituirajuća sjednica očekivalo se da ubrzo po dogovoru trenutno vladajućih, kao i onih koje drže u neizvjesnosti oko ulaska u vlast, bude nastavak konstituirajuće sjednice.

Međutim, umjesto nastavka konstituirajuće sjednice imali smo kako u pozivu za sjednicu naznači „predsjedatelj skupštine“ II (I izvanrednu) sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije.
U samom pozivu, a i u materijalima za točke dnevnog reda koji su dostavljeni neposredno pred održavanje sjednice, na nekim od akata u potpisu je zastupnik „predsjednik Skupštine Hercegbosanske županije“ Robert Bagarić.

Kako su zastupnici preuzeli mandate, a po članku 7. stavak 2. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije predsjedatelj Skupštine iz prethodnog saziva ovlašten je samo da predsjedava sjednicom do izbora predsjedatelja u novom sazivu začuđujuće je da se isti u materijalima sa današnje sjednice pojavljuje u potpisu kao predsjednik Skupštine. Imajući u vidu navedeno moguće je da isti konzumira i prava koja je imao kao predsjednik Skupštine kao što su osobni dohodak, korištenje službenog vozila, mobitela, te neka druga prava.

Za današnju sjednicu predložen je slijedeći dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2018. godinu.
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2018. godinu.
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Županijskog zavoda za upošljavanje za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine.

Nakon što je zastupnicima zastupnik Robert Bagarić, dosadašnji predsjednik Skupštine, predložio gore navedeni dnevni red otvorena je rasprava po istom. U ime Županijske neovisne liste javio sam se za raspravu te u uvodnom dijelu rasprave nakon pozdrava čestitao legalno izabranim zastupnicama i zastupnicima od strane birača pri čemu sam naglasio da se pozdrav ne odnosi na one članove Skupštine koji su izabrani od strane članova biračkih odbora ili stranačkih aktivista koji su se bavili izbornim manipulacijama na proteklim izborima.

Isto tako naglasio sam da ćemo biti suzdržani prilikom izglasavanja dnevnog reda kao i prilkom glasovanja za svaku od točaka dnevnog reda. Kao razloge za navedenu suzdržanost pri glasovanju naznačio sam da je od konstituirajuće sjednice proteklo 30-ak dana i da u tom vremenu trenutno vladajući nisu ništa uradili na tom da bi Skupština Hercegbosanske županije mogla normalno funkcionirati birajući rukovodstvo Skupštine i skupštinskih tijela (klubove naroda i zastupnika, kolegij i povjerenstva).

Isto tako naglasio sam da je ovakvo ponašanje trenutno vladajućih krajnje neodgovorno i neozbiljno te da je Hercegbosanska županija talac interesa pojedinaca-osoba bilo da su s prostora naše Županije ili iz drugih sredina.

Nakon rasprave za predloženi dnevni red glasovalo je devetnaest zastupnika dok su suzdržana bila dva zastupnika (Hrvatska republikanska stranka i Županijska neovisna lista). Isti ishod glasovanja bio je i za sve točke dnevnog reda današnje Skupštine.

Livno, 21. prosinca 2018. godine
Zastupnik:
Draško Dalić

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply