ZZO HBŽ: Zavod za zdravstveno osiguranje je u protekloj godini Županijskoj bolnici isplatio više od 10 milijuna maraka

Zbog pojačanog i opravdanog  interesa  javnosti u svezi problema nepostojanja prijeko potrebne opreme i sredstava u zdravstvenim ustanovama u HBŽ nužnih za provođenje mjera zdravstvene zaštite pučanstva od korona virusa „Sars – Cov – 2“,  Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ drži potrebnim, poradi objektivnog i istinitog informiranja javnosti, istaći sljedeće činjenice:

Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ se dugi niz godina, od svog osnutka, kontinuirano trudi svim svojim osiguranicima omogućiti što širi spektar medicinskih usluga, kao i povećati dostupnost i kvalitetu istih.

Zbog navedenih razloga ZZO HBŽ je, sukladno svojim financijskim mogućnostima i zakonskim obvezama,  kontinuirano u proteklom periodu, uspješno sklapao i realizirao ugovore s zdravstvenim ustanovama na području naše županije, kao i adekvatnim zdravstvenim ustanovama u cijeloj BiH, upravo u svrhu omogućavanja pružanja kvalitetnih medicinskih usluga našim osiguranicima.

Godinama smo, unatoč složenim gospodarskim i drugim okolnostima u našoj županiji, a i šire, uspijevali prikupiti značajna financijska sredstva koja su usmjeravana zdravstvenim ustanovama s kojima je ZZO HBŽ sklopio ugovore o pružanju usluga zdravstvene zaštite u našoj županiji – s Domovima zdravlja koji egzistiraju u pet općina naše županije, kao i ugovor s Županijskom bolnicom „Dr. fra Mihovil Sučić“ o pružanju usluga bolničke zdravstvene zaštite.

ZZO HBŽ je također omogućio svojim osiguranicima i liječenja van naše županije, kao i u inozemstvu, kako bi istima osigurali adekvatne medicinske usluge i potrebnu medicinsku skrb koja im nije dostupna u zdravstvenim ustanovama u HBŽ.

Ističemo kako smo, kroz protekli period, uz druge zakonske obveze ZZO-a HBŽ (nabava lijekova, ortopedskih pomagala, naknada plaća za privremenu spriječenost za rad iznad 42 dana…) svim zdravstvenim ustanovama uspijevali osigurati povećanje financijskih sredstava koja smo istima uplaćivali: primjerice, u 2016. godini ukupna financijska sredstva koja su od strane ZZO HBŽ uplaćena zdravstvenim ustanovama na području HBŽ iznosila su oko 16.250.000 KM, a u 2019. navedenim ustanovama je uplaćeno ukupno cirka 18.330.000 KM, što je povećanje oko 2.080.000 KM.

Vrlo važno je istaći da je samo Županijskoj bolnici isplaćeno temeljem ugovora i financijskih potpora oko 10.500.000 KM za 2019. godinu.

Smatramo značajnim istaći da je za tekuću, dakle 2020. godinu, planirano povećanje vrijednosti temeljnih ugovora između ZZO HBŽ i zdravstvenih ustanova u našoj županiji za 500.000 KM, od čega je samo Županijskoj bolnici planirano povećanje ugovora za 250.000 KM.

Dakle, radi se povećanju vrijednosti temeljnog ugovora koji će Županijskoj bolnici povećati prihode za 250.000 KM.

Također je ostavljena mogućnost da se tijekom godine, ukoliko to budu dopuštale financijske mogućnosti, realiziraju financijske potpore koje bi ZZO HBŽ usmjerio na račune zdravstvenih ustanova, što je uspješno realizirano proteklih godina.

Ukupan prihod od prodaje “markica” u 2020. godini je 725.340 KM

Obzirom da se u javnom pogovoru posljednjih dana problematiziralo pitanje prodaje „markica“ – premija zdravstvenog osiguranja, čija je svrha osigurati kupca premije osiguranja od plaćanja usluga participacije za 132 zdravstvene usluge, ističemo da smo u 2019. godini ukupno prodali „markica“ u vrijednosti 729.270 KM,  a u 2020. godini ukupan prihod od prodaje „markica“ je 725.340 KM.

Usporedbom iznosa koji je transferiran zdravstvenim ustanovama za 2019. godinu,  dakle iznosa od 18 milijuna i 330 tisuća KM i iznosa koji je prihodovan prodajom „markica“ za 2019. godinu, razvidno je da prihod od „markica“ iznosi oko 4 % od ukupne svote uplaćene zdravstvenim ustanovama.

Držimo potrebnim istaći i sljedeću činjenicu: Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ nije ovlašten da se miješa u poslove upravljanja zdravstvenim ustanovama, kao ni da sudjeluju u kreiranju poslovne politike istih, a samim time nije ni odgovoran za eventualne propuste i manjkavosti koji se, moguće, događaju u navedenim ustanovama.

Na žalost, ne možemo se oteti dojmu da trenutnu kriznu situaciju pojedinci pokušavaju iskoristiti u dnevno – političke svrhe, što će se vrlo brzo prepoznati u široj javnosti. Zavod za zdravstveno osiguranje ne želi sudjelovati u takvim politikantskim i dnevno – političkim prepucavanjima koja, u konačnici, ne mogu polučiti ništa dobro.

Upravo zbog djelovanja gore opisanih pojedinaca držali smo potrebnim istinito i činjenično informirati javnost, a držimo da smo iznijeli dovoljno esencijalnih podataka na temelju kojih svatko zainteresiran može zaključiti kakva je uloga Zavoda za zdravstveno osiguranje u trenutnoj kriznoj situaciji.

Vjerujemo da su najbolji lijek za podmetanja, laži i dezinformacije koje se pojavljuju u medijskom prostoru i „uličnom pogovoru“ istina i činjenice koje su posve utemeljene, lako provjerljive, dostupne i dokazive.

Zavod za zdravstveno osiguranje, kao odgovorna ustanova, poziva cjelokupno pučanstvo HBŽ da maksimalno poštuje preporuke Kriznog stožera naše županije, kako bi se svi zajedno suprotstavili ugozi koja nam svima prijeti, bez izuzetka i iznimke.

Na koncu, ističemo da će ZZO HBŽ u svom daljnjem radu, u skladu s mogućnostima i zakonskim obvezama, poduzeti sve moguće mjere u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja zdravstvenog sustava u HBŽ.

S poštovanjem!

Ravnatelj, Ante Baković, dr. stom.

Baković: Pojedine zdravstvene ustanove u HBŽ-u ne izmiruju obveze za doprinose

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply