107 milijuna namijenjenih izgradnji autocesta potrošeno na redovne troškove Vlade!

SARAJEVO – Suficit Federacije BiH u 2017. godini prema podacima Ministarstva financija iznosio je nevjerojatnih 122 milijuna maraka! Ministarstvo financija je do ovog iznosa došlo tako što je “zaboravilo” da u izvještajima prikaže troškove od 81 milijun maraka. Zaboravljeni troškovi nisu bili dovoljni pa je i novac namijenjen za izgradnju autocesta preusmjere na pokrivanje redovnih troškova. Ukupni troškovi Federacije u 2017. godini iznosili su 2,4 milijarde maraka!

Od polovine prošle godine federalna ministrica financija i dopredsjednica Vlade FBiH Jelka Miličević zajedno sa premijerom Fadilom Novalićem hvalila se u medijima kako Federacija prvi put nakon deset godina ima višak prihoda nad rashodima (suficit). Medijsko hvalisanje trajalo je do početka 2018. godine kada je izašao Izvještaj o financijskoj reviziji izvršenja budžeta FBIH. Koliko su tvrdnje ministrice i premijera daleko od istine najbolje pokazuje razlika u izjavama ministrice i nalaza revizora.

Polovinom 2017. godine ministrica Milicević prvi put se u medijima pohvalila sa viškom od 60 milijuna maraka u budžetu Federacije.

“Mi smo po prvi put u Federaciji nakon deset godina u suficitu. Proračun FBiH ostvario je u razdoblju 1.1.- 30.6.2017. godine suficit od 60,8 milijuna KM. I ukupan financijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 “, tvrdila je ministrica Miličević.

Prema podacima Ministarstva financija ukupni suficit u budžetu Federacije do kraja godine porastao je na nevjerojatnih 122.458.457 KM!
Da su podaci Ministarstva financija u najmanju ruku daleko od istine pokazali su podaci revizora.

“ Akumulirani višak prihoda nad rashodima/suficit iskazan u bilansu stanja Budžeta FBiH na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 122.458.457 KM, ne može se potvrditi za 81.760.730 KM, s obzirom na to da je izvršenom revizijom financijskih izvješća jednog broja proračunskih korisnika utvrđeno, da obveze i rashodi u Glavnoj knjizi Riznice nisu evidentirani sukladno važećim propisima…. Zbog navedenog rashodi i izdaci su za navedeni iznos podcijenjeni, odnosno manje iskazani”, naveli su revizori.

Ministarstvo financija prilikom izrade Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2017. godinu, nije prikazalo rashode od 81 milion maraka! To je za direktnu posljedicu imalo uvećanje suficita za 66 posto što je imalo za posljedicu da financijski rezultat na kraju godine bude krivo prikazan, odnosno uvećan za 66 posto. Kada se oduzme 81 milijun maraka ukupni suficit bi iznosio 40,6 miliona maraka. Međutim, ostvareni suficit ne bi bio moguć bez “korekcija” Vlade.

“Ističemo da je rezultat iskazanog suficita u Izvješću,dijelom i rezultat neizvršenja planiranih kapitalnih izdataka i kapitalnih transfera, od čega su nerealizirani kapitalni transferi 83 posto, planirani 137.678.183 KM, realizirani svega 23.904.999 KM”, naveli su revizori.

Navedeni novac trebao je biti potrošen na izgradnju autocesta. Bar su tako najavili iz Vlade na sjednici održanoj u septembru prošle godine kada je usvojena Informacija o inicijativi za financiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih poduzeća.

“Navedeni transfer nije realiziran i ova sredstva su iskorištena za financiranje redovnih proračunskih rashoda i izdataka zajedno sa ostalim prihodima koji su ostvareni u 2017. godini”, naveli su revizori.

Svih 107 milijuna maraka, umjesto na izgradnju autocesta, potrošeno je na redovne troškove Vlade. Bez obzira na tu činjenicu iz Vlade su početkom 2018. godine ponovo najavili ulaganja 183 milijuna maraka u putnu infrastrukturu, odnosno izgradnju brzih cesta.

Činjenica da je novac namijenjen za izgradnju autocesta potrošen za pokrivanje redovnih troškova Vlade ne treba da iznenađuje. Troškovi Federacije u 2017. godinu povećani su za 129 milijuna maraka u odnosu na prethodnu godinu, tako da su ukupni rashodi na kraju prošle godine iznosili 2,4 milijarde maraka. Čak je 11 puta izvršena emisija trezorskih zapisa u iznosu 260 milijuna maraka. Novac je poslužio za prevladavanje problema likvidnosti budžeta u toku 2017. godine.

Autor: Žurnal.info