11 novih lovnotehničkih objekata u lovištu kojim gospodari LU “Ždral” Livno

Novoosnovana Lovačka udruga “Ždral” Livno se već od samog početka baca na ulaganje u lovište. Svim radovima odazvao se velik broj lovaca kojima je osnovni cilj izgradnja infrastrukture u lovištu, prehrana divljači tijekom cijele godine, a tek na kraju uzgojni odstrel divljači.

 

Osim toga cilj je također povećati brojno stanje svih vrsta divljači i vratiti jelensku divljač poboljšanjem lovočuvarske službe. Trenutno ima jednog uposlenog lovočuvara koji redovito obilazi lovište, ali je to mnogo lakše uz ovakve prijatelje lovce i ljubitelje prirode.

U daljnjem gospodarenju lovačka udruga “Ždral” planira godišnje izdvajati sve više sredstava za prehranu divljači, a tako i za izgradnju lovnotehničkih i lovnogospodarskih lovišta. (Guli)

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply