Akcioni plan za borbu protiv korupcije sutra u Livnu

osce

Sarajevo, 8. studenog 2017. godine – Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini, u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizira 9. studenoga 2017. godine u Livnu stručnu obuku o prikupljanju i procesuiranju podataka pri realizaciji aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije.

Događaj će na jednom mjestu okupiti članove i članice vladinih antikorupcijskih timova na županinskoj  i lokalnoj razini, te predstavnike i predstavnice nevladinih organizacija iz Unsko-sanskoga, Hercegovačko-neretvanskoga, Zapadnohercegovačke županije i HBŽ.

Polaznici i polaznice na obuci će učiti o korištenju specijalizirane računarske aplikacije, razvijene u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u cilju unapređenja praćenja i provedbe strategija i akcionih planova u oblasti borbe protiv korupcije.

Mediji se pozivaju da snime izjave i naprave kadrove sutra, u četvrtak, 9. studenog 2017. godine, u 12:30 sati, u prostorijama hotela „B&M Livno“, na adresi Gospodarska zona Jug bb, Livno.

Za dodatne informacije molimo vas kontaktirajte Vedrana Pribilovića, službenika za odnose s javnošću u Misiji OESS-a u BiH, na broj telefona 061 14 75 21, ili putem e-mail adrese: Vedran.Pribilovic@osce.org