Amerikanac i Zagrepčanin pokrenuli modernu farmu u Livnu

Livanjski kraj je tradicionalno obilježen intenzivnim iseljavanjem. Posljednjih godina to područje napustio je svaki deseti stanovnik.

Međutim, ima i suprotnih primjera.  Dva prijatelja, na livanjskoj zemlji prepoznali su priliku i otvorili veliku farmu.

Poručuju da se i tu može živjeti, raditi i razvijati.

http://balkans.aljazeera.net