ANKETA / Najpopularniji livanjski političar

Anketa je 100% anonimna.