Aplauz i “pljesak” za “bratsku” prevaru: Hrvatska donira Hrvatima u BiH 5 miliona KM, a zadržava 30 miliona profita od Buškog jezera!

pljesak

Hrvatski premijer Andrej Plenković posjetio je BiH dva puta u posljednjih sedam dana. Prošle je subote bio u Žepču, Orasju i Tuzli, a dva dana kasnije posjetio Livnu, široki Brijeg i Mostar gdje je razgovarao o nizu projekata koje hrvatska Vlada sufinancira u BiH.

“Sredstva kojima izdvajamo Hrvate u BiH doista su prepoznata kao važan doprinos”, rekao je Plenković nakon povratka u Zagreb pohvalivši “krajnje korisnike sredstava da su zadovoljni načinom vođenja natječajne procedure i realizacije projekata”.

Plenković nije izašao s kumulativnim iznosom darovanih sredstava, a prema najtežim procjenama, ona iznosi između 4 i 5 milijuna KM.

No, hrvatski premijer nije spomenuo da je uz riječi hvale čuo i jednu krupnu, mada nedovoljno glasno iznesenu primjedbu, a vezana je za dugogodišnje više nego sporno korištenje hidropotencijala umjetne akumulacije Buško jezero. Riječ je o najvećem umjetnom jezeru u Europi koje je smješteno na području dviju općina u BiH – Livnu i Tomislavgradu – dok je hidroelektrana “Orlovac” smještena na tlu Hrvatske. Nekada je to bio zajednički energetski projekt Elekroprivrede BiH i hrvatskog HEP-a, no posljednjih dvadesetak godina taj energetski objekt u stvarnom je vlasništvu Hrvatske.

Naime, voda iz jezera Buško koristi se za još tri hidroelektrane u Hrvatskoj, nizvodno od Cetine do Omiša. Iako nikada nije bilo točno određeno koliko je susjedna Hrvatska posljedica proizvodnje električne energije koja koristi vodu s jezera Baška, javna je brojka oko 90 milijuna eura.

S obzirom da je Buško jezero po volumenu jednako svim ostalim hidroakumulacijama na području FBiH te je po površini koju zauzima veće za 35% od svih ostalih hidroakumulacija zajedno, tako bi i naknada trebala biti veća za Buško jezero nego za sve ostale hidroakumulacije u Federaciji BiH. Naknada za potopljeno zamljište koju prime općine gdje se nalaze ostale hidroakumulacije (Konjic, Jablanica, Prozor Rama …) iznosi oko 30 milijuna KM godišnje, dok općine Livno i Tomislavgrad od hrvatskog HEP-a ne dobiju više od 2 milijuna KM godišnje.

Pravednija raspodjela dobiti nastale korištenjem hidropotencijala Buškog jezera, lokalnim zajednicima u BIH, Livnu i Tomislavgradu, donijela bi najmanje 25 milijuna KM godišnje a to je pet puta više od cjelokupne pomoći bh. Hrvati ove godine najavili hrvatski premijer Plenković.

http://www.vidiportal.ba