Armija imala 408.623 pripadnika, HVO 196.580, danas A RBiH ima 38.625 RVI-ja, a HVO 17.536

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata završilo je i jedinstveni registar branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za Sarajevsku županiju.

Izradom ovog registra kompletiran je registar branitelja za sve županije, odnosno uspostavljen kompletan registar pripadnika oružanih snaga, Armije BiH i HVO-a, od jednog dana provedenog u oružanim snagama do maksimalna 52 mjeseca.

Prema podacima u svih osam objavljenih registara, Armija je u ratu imala 408.623 pripadnika, dok ih je HVO imao 196.580. Danas je RVI-ja, korisnika invalidnina iz armijske komponente 38.625, a HVO-a 17.536…

www.vecernji.ba