BH Telecom završio testiranje 5G mreže / VIDEO

Sedamnaesti svibanj se obilježava kao Svjetski dan telekomunikacija i informacijskog društva (WTISD) jer je tog datuma 1865. godine, dvadeset europskih zemalja potpisalo prvu Međunarodnu konvenciju o telegrafima, kada je osnovana i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).

Od 1969. godine ovaj datum se obilježava kao Svjetski dan telekomunikacija, a od 2007. godine kao Svjetski dan telekomunikacija i informacijskog društva.

Upravo u mjesecu svibnju 2019. godine, BH Telecom je dobio licencu za uvođenje 4G mreže, a već u ljeto, u sklopu Sarajevo Film Festivala, na Pozorišnom trgu “Susan Sontag” u Sarajevu, predstavili u mogućnosti i iskustva 5G mreže te spremnost tvrtke za nove tehnološke promjene.

Ove godine, simbolično na Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva, iz BH Telecoma ističu kako su proveli testiranje 5G mreže.

Posebna vrijednost ovog testiranja je u činjenici da je 5G tehnologija testirana u multivendorskom okruženju i sa najsuvremenijom opremom te da su inženjeri i pored izuzetno složenih okolnosti rada u okvirima globalne pandemije, poštujući sve propisane mjere sigurnosti, za kratko vrijeme po uvođenju 4G mreže uspjeli pustiti u aktivan rad i 5G mrežu, piše Klix.Izvršeno je mjerenje jačine EM polja po referentnoj metodologiji u okolini 5G i pridružene 4G bazne stanice. Izmjerene vrijednosti su bile unutar referentnih i u skladu sa najstrožijim svjetskim normama i standardima.

“Dolazak 5G mreže za BH Telecom znači otvaranje novih poslovnih mogućnosti. Brzine koje smo izmjerili od 1,4 Gbps daju osnove za ostvarivanje partnerstava s drugim srodnim industrijama radi kreiranja specijaliziranih rješenja za naše korisnike. Veliku količinu podataka i cjelokupnu tehnologiju usmjeravat ćemo na razvoj 5G infrastrukture koja će u najvećoj mogućnoj mjeri pridonijeti podizanju kvalitete i jednostavnosti života. Želja nam je da najmodernija tehnologija bude jedan od osnova na kojem gradimo kvalitet, korisničko iskustvo i zadovoljstvo naših korisnika. Osnovni oslonac za izgradnju 5G mreže je optička transportna mreža koja se kontinuirano gradi i širi te postojeća 4G+ mreža, u skladu sa aktuelnim standardima”, rekao je Sedin Kahriman, v.d. generalni direktor BH Telecoma.

Koji će se servisi mreže 5G na početku koristiti?

Postoji neograničen broj servisa koji će se oslanjati na 5G mrežu. Očekuje se da će rane implementacije 5G mreže dovesti do poboljšanja fiksno-bežičnog i mobilnog širokopojasnog pristupa (MBB).

Na taj način stvorit će se preduslovi za prijenos videa veće kvalitete, korištenje virtualne realnosti na mobilnim uređajima, gadgeta poput pametnih naočala te povezivanje velikog broja uređaja. Imajući u vidu tržišne trendove, 5G će omogućiti gigabitne brzine na cijelom području Bosne i Hercegovine, što je osnovni preduslov za smanjivanje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina.

Izgradnja optičke infrastrukture u ruralnim sredinama vršit će se kombiniranjem 5G tehnologije i optičkog transporta uz realizaciju usluge fiksno-bežičnog pristupa (FWA).

Kada će BH Telecom uvesti 5G?

BH Telecom educira kadrov, te usklađuje nabavku novih tehnologija sa zahtjevima 5G mreže. Širenje 5G mreže će uslijediti u BiH onda kad korisničke potrebe za brzinama i mogućnostima 5G mreže budu iskazane, a usklađeno sa propisima nadležnih ministarstava i državnog regulatora koji između ostalog upravljaju frekvencijskim spektrom.

Ne treba zanemariti činjenicu da obim investiranja u 5G mrežu zahtijeva multimilijunska sredstva. Naša želja je da se i na tržištu i u regulativi što prije omogući klima i uvjeti kako bismo nastavili sa tehnološkim napretkom, za koji smo i demonstrirali spremnost.

Godina tehnološkog napretka i inovacije

“Treba istaknuti da je posljednja godina u tehnološkom smislu bila ključna za BH Telecom. Naime, u svibnju prošle godine smo pustili 4G + mrežu i evo, za samo godinu dana, uspješno smo uključili i 5G mrežu. Naš tim je, uz povećan angažman na svim uslugama kojima je BH Telecom olakšao komunikaciju i život u ovim vremenima, učinio skupa sa našim partnerima da je BH Telecom prvi telekom operator u BIH koji je testirao 5 G tehnologiju.