BiH: Na tržnicama će moći prodavati samo registrirani trgovci i uz fiskalni račun

tržnica

Teška vremena dolaze za veliki broj osoba koje svoju egzistenciju održavaju prodajom roba i proizvoda na javnim tržnicama i izvan njih, a koje će u budućnosti strože nadzirati inspekcijska tijela, piše Večernji list BiH.

Međunarodne obveze
Naime, u svrhu ispunjenja međunarodnih obveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanja prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju (STO), pristupilo se izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini kojim se, između ostalog, uređuju i prava, obveze i odgovornosti tržnice kao pravne osobe i organizatora trgovine izvan trgovine zbog utvrđenoga stanja na terenu.

Inspekcijskim nadzorima utvrđeno je, kako stoji u obrazloženju novog Zakona o trgovini, da su mnoge tržnice loše organizirane – ili nemaju utvrđen tržni red ili taj red ne poštuju zakupci, odnosno trgovci na malo na prodajnim mjestima.

Utvrđeno je kako značajan broj zakupaca radi bez odobrenja, na tržnici se prodaju proizvodi kojima se ne može trgovati na tim mjestima, cijene usluga organizatora tržnice vrlo često nisu transparentne i istaknute, naplata najma prodajnoga mjesta i opreme obavlja se gotovinski, bez izdavanja fiskalnoga računa…

Znači, za svaki prodani proizvod na tržnici morat će se izdati fiskalni račun, a prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrirani trgovac, kao i poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na tržnici, čiji je cilj ostvarenje što bržih pomaka i poduzimanja mjera za smanjenje “sive ekonomije” u oblasti unutarnje trgovine i kojom se nastoji uvesti red i legalitet u odnose među sudionicima u vršenju trgovine, prvenstveno na tržnicama na malo.

Uvođenjem novog Zakona o trgovini u FBiH bit će definiran status trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji osobnim radom obavlja trgovinu na malo, i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan trgovine.

Ublažavanje kriterija
– U cilju omogućavanja širem krugu osoba, koje vrše prodaju na tržnici i izvan nje bez ikakvoga odobrenja, legalizirati svoj rad, predlagač je za tu kategoriju trgovaca ublažio kriterij stručne spreme i propisao samo osnovnu školsku spremu.

Kako primjena novih zakonskih načela ne bi ugrozila socijalni status brojnih osoba koje jednostavno žive i svoje obitelji uzdržavaju prodajom robe i proizvoda na tržnici ili izvan nje, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša iz Hercegovačko-neretvanske županije, u kojoj se nalaze dvije najveće otvorene tržnice, kao što je ona u Vrapčićima kod Mostara i zelena tržnica u Čapljini, dostavilo je prijedlog dopuna zakona tako da se trgovcu pojedincu omogući obavljanje pokretne prodaje, kao i prodaje na tržnici na malo i izvan nje, određenim danima u tjednu dnevne tržnice i u vrijeme tzv. pazarnih dana na području više jedinica lokalne samouprave.

To odobrenje izdavale bi općinske i gradske uprave koje su mjerodavne za trgovinu prema prebivalištu trgovca pojedinca i koje vrijedi u svim općinama odnosno gradovima koji su navedeni.

(www.jabuka.tv)