BOSNI I HERCEGOVINI NALOŽENO DA ZAUSTAVI EKSPLOATACIJU RUDA U VAREŠU

Tajništvo Bernske Konvencije pri Vijeću Europe naložio je nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini da zaustave eksploataciju ruda u Varešu dok se ne razjasne činjenice koje je u svojoj tužbi iznijela Hajrija Čobo, ekološka aktivistica iz Kaknja.

 

Tajništvo je također izrazio žaljenje zbog izostanka službenog odgovora vlasti u Bosni i Hercegovini, koja je potpisnica Bernske konvencije, ključnog sporazuma posvećenog zaštiti biljnih i životinjskih vrsta te očuvanju njihovih prirodnih staništa.
Tajništvo izražava ozbiljnu zabrinutost zbog problema koje je podnositelj tužbe iznio u vezi s rudarskom aktivnostima kompanije Adriatic Metals u Varešu, što potencijalno dovodi do gubitka vrsta, degradacije staništa, zagađenja zraka, vode i tla te općenito štetnih posljedica za ekosistem.

 

Također je istaknuta zabrinutost zbog nedostatka učešća javnosti u procesu donošenja odluka, posebno kada je riječ o lokalnom stanovništvu. Od obiju strana, a posebno od vlasti u Bosni i Hercegovini, je zatražena dostava ažuriranih izvještaja o ovim pitanjima za nadolazeći sastanak Tajništva u proljeće 2024. godine.

Ovom odlukom je potvrđeno da se pravni postupak protiv Bosne i Hercegovine nastavlja nakon što je Tajništvo Bernske Konvencije krajem prošle godine u cijelosti prihvatio tužbu zabrinutih građanki i građana iz Kaknja okupljenih u neformalnu grupu Park prirode Trstionica i Boriva.

 

U navedenoj tužbi je istaknuto da je izdavanjem koncesije za eksploataciju teških metala na izuzetno vrijednom i biološki raznolikom, ali istovremeno osjetljivom području, Bosna i Hercegovina prekršila odredbe Bernske konvencije te tako ozbiljno ugrozila opstanak rijetkih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Crna-hronika.info