Branitelji HBŽ a hoće Ministarstvo Branitelja kao u HNZ i ZHZ ne direkciju kao do sada

vlada

 

Temeljem članka 46. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije, udruge branitelja iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije upućuju prijedlog programa rada Skupštine za 2018., kojim od Skupštine i Vlade Hercegbosanske županije tražimo donošenje

ODLUKE
o proglašenju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva branitelja
iz Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije

U sastavu Vlade Hercegbosanske županije ustrojena je Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a (u daljnjem tekstu Uprava), kojom razvojačeni branitelji i stradalničke skupine iz Domovinskog rata ostvaruju svoja prava.

Sadašnji način rješavanja otvorenih pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata putem Uprave je pokazao, kako se ne mogu na pravi način rješavati pitanja razvojačenih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, s toga predlažemo Skupštini i Vladi Hercegbosanske županije da u program rada za 2018. godinu prihvate prijedlog braniteljskih udruga iz HBŽ, kako bi se sadašnja Uprava preustrojila u Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata HVO-a HBŽ.

Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije svim bi braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata osiguralo da njihove zasluge u obrani Domovine budu trajno i dostojanstveno vrednovane, a njihova žrtva nikad zaboravljena.

Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata njegovat će i čuvati vrijednosti i stečevine obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata na ponos svih branitelja, ratnih stradalnika i svih žitelja Hercegbosanske županije, koji će štititi interese i dignitet svih sudionika rata i dosljedno provoditi javne politike u cilju osiguravanja zdravstvene i socijalne skrbi onima kojima je Domovina i Hercegbosanska županija najzahvalnija.
Ministarstvo branitelja obavljalo bi upravne, stručne i druge poslove, koji se odnose na pravni položaj i rješavanje pravnog položaja, te druga pitanja (osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava) za objedinjavanje i usklađivanje djelatnosti kojim se reguliraju socijalno-ekonomska i statusna pitanja sljedećih kategorija:
– Članova obitelji poginulih, zatočenih, smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
– Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida;
– Razvojačenih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
– Civilnih invalida Domovinskog rata.

1
Ministarstvo branitelja obavljalo bi slijedeće stručne poslove usmjerene na:
– osiguranje sredstva za financiranje prava propisanih zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji HBŽ, federalnim zakonima i drugim propisima;
– utvrđivanje načina isplate i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja;
– zaštite statusa i interesa svih sudionika Domovinskog rata;
– brige za obitelji poginulih i nestalih, za ranjene i bolesne, stare i nemoćne veterane;
– pomoć djeci poginulih i nestalih – odgoj i školovanje;
– ostvarivanje materijalnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih potreba;
– suradnja s drugim nadležnim tijelima radi rješavanja materijalne i stambene problematike i drugih prava svih kategorija stradalnika i članova obitelji;
– zajedničko rješavanje i zaštita prava iz oblasti mirovinskog i zdravstvenog osiguranja;
– usklađivanje djelatnosti radi izgradnje, uređenja i održavanja spomen obilježja, groblja branitelja i nevinih žrtava;
– suradnja s ostalim nadležnim tijelima i udrugama radi obavljanja navedenih poslova;
– promicanje vrijednosti i očuvanje digniteta sudionika i stradalnika Domovinskog rata;
– unaprjeđenje opsega sveobuhvatne skrbi;
– poticanje zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja;
– povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti branitelja i članova njihovih obitelji;
– upoznavanje javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata;
– traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata;
– organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području HBŽ;
– prikupljanje i obrada podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu;
– očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća;
– upravni i financijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom;
– daje mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na socijalno-statusna prava ovih kategorija;
– poslove evidencije reguliranja statusa branitelja u postrojbama HVO-a, nadležnog tijela unutarnjih poslova, civilne zaštite i pravnih osoba;
– vođenje evidencije o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima i dužnostima u postrojbi.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva branitelja obavljali bi se u okviru sljedećih organizacijskih jedinica:
– Kabinet ministra;
– Sektor za financije i informacijske poslove;
– Sektor za opće i pravne poslove, te praćenje rada liječničkih povjerenstava;
– Uprava ili Odjel za stambene poslove;
– Uprava ili Odjel za zatočene i nestale;
– Samostalna služba za strateške inicijative i projekte EU; i
– Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

Temeljni dokumenti koji bi regulirali rad Ministarstva:
– Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HBŽ;
– Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja;
– Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja iz Domovinskog rata;
– Uredba o izdavanju uvjerenja o pripadnosti u postrojbama HVO-a radi ostvarivanja prava.

2
Potpisi i ovjera predsjednika udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije, koji podržavaju donošenje prijedloga Odluke o proglašenju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva branitelja iz Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije:

1. Udruga zaboravljenih branitelja Tomislavgrad _______________________________

2. Udruga branitelja Domovinskog rata HVO HBŽ ______________________________

3. Braniteljska udruga „Sektor Rujani“ _______________________________________

4. HVIDRA HBŽ ________________________________________________________

5. UDVDR HVO HBŽ ____________________________________________________

6. Udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja HBŽ _____________________

7. Udruga nositelja ratnih odličja HVO-a HBŽ __________________________________

8. Udruga pripadnika postrojbe „Ante Bruno Bušić“ _____________________________

9. Udruga Specijalne policije _______________________________________________

10. Udruga HOS-a _______________________________________________________