BRANITELJI: Tražimo donošenje Odluke o proglašenju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva branitelja HVO-a HBŽ

INICIJATIVA: UDRUGA ZABORAVLJENIH BRANITELJA, UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA HVO, BRANITELJSKA UDRUGA SEKTOR RUJANI:

                      –  SKUPŠTINI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

                      –  VLADI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 46. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije, udruge branitelja iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije upućuju prijedlog programa rada Skupštine za 2018., kojim od Skupštine i Vlade Hercegbosanske županije. U sastavu Vlade Hercegbosanske županije ustrojena je Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a (u daljnjem tekstu Uprava), kojom razvojačeni branitelji i stradalničke skupine iz Domovinskog rata ostvaruju svoja prava.

Sadašnji način rješavanja otvorenih pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata putem Uprave je pokazao, kako se ne mogu na pravi način rješavati pitanja razvojačenih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, s toga predlažemo Skupštini i Vladi Hercegbosanske županije da u program rada za 2018. godinu prihvate prijedlog braniteljskih udruga iz HBŽ, kako bi se sadašnja Uprava preustrojila u Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata HVO-a HBŽ.

Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije svim bi braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata osiguralo da njihove zasluge u obrani Domovine budu trajno i dostojanstveno vrednovane, a njihova žrtva nikad zaboravljena.

Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata njegovat će i čuvati vrijednosti i stečevine obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata na ponos svih branitelja, ratnih stradalnika i svih žitelja Hercegbosanske županije, koji će štititi interese i dignitet svih sudionika rata i dosljedno provoditi javne politike u cilju osiguravanja zdravstvene i socijalne skrbi onima kojima je Domovina i Hercegbosanska županija najzahvalnija.

Ministarstvo branitelja obavljalo bi upravne, stručne i druge poslove, koji se odnose na pravni položaj i rješavanje pravnog položaja, te druga pitanja (osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava) za objedinjavanje i usklađivanje djelatnosti kojim se reguliraju socijalno-ekonomska i statusna pitanja sljedećih kategorija:

 – Članova obitelji poginulih, zatočenih, smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;

 – Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida;

 – Razvojačenih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;

 – Civilnih invalida Domovinskog rata.

1. Ministarstvo branitelja obavljalo bi slijedeće stručne poslove usmjerene na:

– osiguranje sredstva za financiranje prava propisanih zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji HBŽ, federalnim zakonima i drugim propisima;

– utvrđivanje načina isplate i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja;

– zaštite statusa i interesa svih sudionika Domovinskog rata;

– brige za obitelji poginulih i nestalih, za ranjene i bolesne, stare i nemoćne veterane;

– pomoć djeci poginulih i nestalih – odgoj i školovanje;

– ostvarivanje materijalnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih potreba;

– suradnja s drugim nadležnim tijelima radi rješavanja materijalne i stambene problematike i drugih prava svih kategorija stradalnika i članova obitelji;

– zajedničko rješavanje i zaštita prava iz oblasti mirovinskog i zdravstvenog osiguranja;

– usklađivanje djelatnosti radi izgradnje, uređenja i održavanja spomen obilježja, groblja branitelja i nevinih žrtava;

– suradnja s ostalim nadležnim tijelima i udrugama radi obavljanja navedenih poslova;

– promicanje vrijednosti i očuvanje digniteta sudionika i stradalnika Domovinskog rata;

– unaprjeđenje opsega sveobuhvatne skrbi;

– poticanje zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja;

– povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti branitelja i članova njihovih obitelji;

– upoznavanje javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata;

– traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata;

– organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području HBŽ;

– prikupljanje i obrada podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu;

– očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća;

– upravni i financijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom;

– daje mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na socijalno-statusna prava ovih kategorija;

– poslove evidencije reguliranja statusa branitelja u postrojbama HVO-a, nadležnog tijela unutarnjih poslova, civilne zaštite i pravnih osoba;

– vođenje evidencije o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima i dužnostima  u postrojbi.

 Poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva branitelja obavljali bi se u okviru sljedećih organizacijskih jedinica:

–  Kabinet ministra;

–  Sektor za financije i informacijske poslove;

–  Sektor za opće i pravne poslove, te praćenje rada liječničkih povjerenstava;

–  Uprava ili Odjel za stambene poslove;

–  Uprava ili Odjel  za zatočene i nestale;

–  Samostalna služba za strateške inicijative i projekte EU; i

–  Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

  Temeljni dokumenti koji bi regulirali rad Ministarstva:

– Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HBŽ;

– Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja;

– Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja iz Domovinskog rata;

– Uredba o izdavanju uvjerenja o pripadnosti u postrojbama HVO-a radi ostvarivanja prava.

2. Potpisi i ovjera predsjednika udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije, koji podržavaju donošenje prijedloga Odluke o proglašenju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva branitelja iz Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije:

  1. Udruga Zaboravljeni branitelji Livno i Tomislavgrad ___
  2. Udruga branitelja Domovinskog rata HVO HBŽ _______
  3. Braniteljska udruga „Sektor Rujani“ ___________________
  4. HVIDRA HBŽ __________________________________________
  5. UDVDR HVO HBŽ ____________________________________
  6. Udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja HBŽ
  7. Udruga nositelja ratnih odličja HVO-a HBŽ __________
  8. Udruga pripadnika postrojbe „Ante Bruno Bušić“ ___
  9. Udruga Specijalne policije ___________________________
  10. Udruga HOS-a _______________________________________