Branitelji zadnji u redu za zapošljavanje u ŠGD-u Hercegbosanske šume, iako im Zakon garantira prednost prilikom zapošljavanja

ŠGD-u Hercegbosanske šume su ovaj tjedan u radni odnos primile 12 novih radnika na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

1. Pomoćnik revirnika (5 izvršitelja) u Šumariji Drvar,

2. Čuvar objekata (2 izvršitelja) u Šumariji Bos. Grahovo,

3. Čuvar objekata (2 izvršitelja) u Šumariji Tomislavgrad,

4. Rukovatelj radnim strojem (1 izvršitelj) u R.J. Rasadnik Pržine,

5. Pomoćnik revirnika ( 1 izvršitelj) u Šumariji Glamoč,

6. Domaćica (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad

Nažalost prilikom provođenja javnog natječaja ŠGD Hercegbosanske šume nisu poštovale Zakon o pravima branitelja članak 9. točka 5. koja glasi: “Branitelji i članovi njihovih obitelji s područja Županije ostvaruju prava na prednost pri zapošljavanju”.

Postavlja se pitanje zbog čega se odgovorni ovako odnose prema braniteljima te grubo krše Zakon o braniteljima prilikom zapošljavanja novih radnika.

Ovdje je isto bitno napomenuti da branitelji koji nisu prošli na natječaju su tražili kopiju pravilnika po kojemu je vršeno bodovanje i bodovnu listu, ali su im zaposlenici JAVNOG poduzeća ŠGD Hercegbosanske šume odbili dostaviti dokumente uz obrazloženje da je to interni dokument firme.

Kako je moguće da u demokratskom društvu JAVNA poduzeća odbijaju dostaviti informacije i ponašaju se kao da je to privatna kompanija. S obzirom na to da je grubo prekršen Zakon, te braniteljima preostaje jedino mogućnost da putem Suda dođu do svojih zagarantiranih prava.

Bodovnu listu možete pogledati ovdje:

HBZ-vijesti