Broj upisanih srednjoškolaca godinama u padu, posebno alarmantni podaci u HBŽ

livno

Broj djece upisane u srednje škole već nekoliko godina alarmantno opada, govore svi službeni statistički pokazatelji.

U Federaciji BiH posljednju školsku godinu bilo je upisano 23.240 učenika ili 21,9 posto manje nego tri godine ranije.

Broj maturanata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ove godine je za 22 posto manji nego na kraju školske 2013/14. godine.

“U školskoj 2016/2017. godini u BiH u 311 srednjih škola upisano je 126.965 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 6.263 učenika ili 4,7 posto”, kažu službeni podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Posebno alarmantan je broj maturanata u četverogodišnjim programima na područuju HNŽ. Prema službenim podatcima koje je portal Klix.ba dobio od Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta HNŽ u netom završenoj školskoj godini bilo je 1.947 maturanata, što je za 18 posto manje nego u prethodnoj godini. Trend je već duže vremena negativan, podaci iz ministarstva to pokazuju, a broj maturanata u ovoj godini je za čak 22 posto manji nego u ne tako davnoj školskoj godini 2013/14. godini, kada ih je u HNŽ bilo 2.510.

1

“Iz prethodne tabele možemo vidjeti da je u Federaciji BiH zabilježen trend pada broja učenika upisanih u srednje škole. Broj upisanih u srednje škole u školskoj 2016/2017. godini u odnosu na školsku 2013/2014. godinu manji je za 23.240 učenika ili 21,9 posto. Posmatrano po kantonima, pad broja upisanih učenika zabilježen je u svim kantonima i to: u Tuzlanskom kantonu za 29,9 posto, zatim slijedi Kanton 10 za 27,7 posto, Bosansko-podrinjski za 23,7 posto, Hercegovačko-neretvanski kanton za 22,9 posto, Posavski kanton za 22,2”, kažu u Federalnom zavodu za statistiku.
Federalni zavod za statistiku, premda ne ulazi u analizu uzroka smanjenja broja srednjoškolaca, jer to su, kažu, ingerencije drugih institucija, kao jedan od mogućih razloga ovakvog pada vide kretanje stanovništva. Kretanje stanovništva obuhvaća prirodno kretanje, prirodni priraštaj stanovništva i mehaničku tj. prostornu pokretljivost, odnosno migracije stanovništva.
Prirodno kretanje stanovništva i stope prirodnog kretanja stanovništva u Federaciji BiH za period od 2013. do 2016. su negativni, više građana umire, nego što se rađa. Tako je u 2016. godini prirodni priraštaj u Federaciji BiH -1.450.

Promatrano po županijama, negativan prirodni priraštaj u 2016. godini zabilježen je u osam županija. Negativan prirodni priraštaj ima Hercegbosanska županija i to -486, zatim slijedi Hercegovačko-neretvanska -389, Posavska -358, Srednjobosanska -207, Zapadnohercegovačka -178, Tuzlanska -150, Unsko-sanska -85, i Bosansko-podrinjska županija -84. Pozitivni prirodni priraštaj imaju Kanton Sarajevo 479 i Zeničko-dobojska županija 8.

“Najznačajniji uzroci opadanja prirodnog priraštaja stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine su konstantno opadanje nataliteta, porast mortaliteta, negativne promjene starosne strukture stanovništva, izraženo prostorno kretanje stanovništva, promjene u društveno-ekonomskoj strukturi stanovništva te nedovoljna briga društva za zaustavljanje procesa biološke regresije stanovništva. Na opadanje prirodnog priraštaja bitno utječe opadanje nivoa općih uslova življenja, među kojima su: uslovi stanovanja, mogućnost formiranja zdrave porodice, materijalni uslovi življenja, mogućnost zadovoljavanja kulturnih potreba članova porodice, opadanje nivoa životnog standarda i loši uslovi zapošljavanja”, kažu u Federalnom zavodu za statistiku.

Tomislavcity.com