CCI ocijenio (ne)rad Skupštine i Vlade HB županije: I dalje među najgorima u BiH

cci

Prvu polovinu 2017.godine obilježio je nastavak loših rezultata Skupštine i Vlade HB županije, ocjena je CC,I čiji su predstavnici danas (ponedjeljak) održali konferenciju za novinare u Livnu.

Šest mjeseci lošeg rada i dalje Skupštinu i Vladu HB županije drže među najlošijima u BiH. Skupština je održala samo 2 redovne i 2 vanredne sjednice na kojima su smijenjeni predsjednik Vlade i ministri iz reda srpskog naroda i imenovani novi, te usvojena Odluka o privremenom financiranju.

Za pola godina Vlast HB županije se uglavnom bavila sama sobom i zabilježen ja pad rada Skupštine u odnosu na rad u 2016.godini koji je također bio loš. Skupština je radila prosječno dva sata mjesečno premda su većina zastupnika profesionalci, plaćeni za svoj rad. Program rada Skupština je usvojila tek 3. srpnja  2017.godine.

Loše rezultate imala je i HB županije i u kategoriji je ZHK i PK po tom pitanju. Održano je svega 16 sjednica Vlade, pri čemu je prekršena poslovnička obaveza o zasjedanju Vlade najmanje jednom tjedno, a svaka peta mjera Vlade odnosila se na kadrovsku politiku. Od 215 mjera u navedenom periodu, njih 42 se odnose na imenovanja i razrješenja, a prosjek utvrđenih prijedloga zakona je jedan mjesečno.

Poslovnik o radu Vlade je prekršen jer nije donijela Program rada u predviđenom roku, a Vlada je kršila i Zakon o budžetima u FBiH ne utvrđivanjem Nacrta budžeta za 2017.godinu u zakonskom roku. Vlada je kršila, a krši i u novom sazivu i Zakon o ravnopravnosti spolova, jer je i nakon nedavne rekonstrukcije u Vladi  HB županije samo jedna žena. Nerad Vlade  HB županije odrazio se i na realizaciju reformske agende, a transparentnost njenog rada je na granici prihvatljivosti, ocjena je CCI.

Avaz.ba