Čondrić: Izlaganje podataka katastra nekretnina na javni uvid u Livnu prioritet

Sastanak ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željka Obradovića s gradonačelnikom Livna Darkom Čondrićem i suradnicima održan je u Sarajevu, a razgovaralo se o aktivnostima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, te o projektima koje realizira navedena uprava.

Naglašeno je da je jedna od prioritetnih aktivnosti na području grada Livna u tekućoj godini izlaganje podataka katastra nekretnina na javni uvid i njihovo stavljanje u službenu uporabu, posebno u dijelu urbanog područja grada, priopćeno je na službenoj internetskoj stranici Grada Livna.

Od početka provođenja projekta izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na području Livna ukupno je izloženo jedanaest katastarskih općina.

“Na ovaj način nastoje se uskladiti katastar nekretnina i zemljišna knjiga, dobiva se novi katastarski operat koji odražava stvarno stanje katastarskih čestica na terenu i aktualno stanje imovinsko-pravnih odnosa. Izbjegavaju se troškovi mogućih cijepanja i spajanja katastarskih čestica. Nakon sela novi premjer će uskoro krenuti i na području grada”, navodi se u priopćenju.

Na sastanku je također istaknuta potreba završetka poslova komasacije te su dane smjernice za njezino rješavanje.

Predstavnici Grada Livna upoznali su rukovodstvo Federalne geodetske uprave i o aktivnostima u okviru projekta izgradnje kapaciteta za unaprjeđenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini – CILAP, a riječ je o aktivnostima na adresnom registru, registru cijena nekretnina te digitalnom arhivu.

S obzirom na to da Grad Livno, kada su u pitanju katastar komunalnih uređaja i registar zgrada, trenutno ne ispunjava uvjete, bilo je riječi o mogućnosti suradnje i na tom području kad se za to steknu uvjeti.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo održanim sastankom, dosadašnjom suradnjom, te su dogovorene smjernice za realizaciju zajedničkih projekata u budućnosti, stoji u priopćenju.

RTV HB