ČOVIĆ: Zbog ovoga sam se ponovno odlučio kandidirati za člana Predsjedništva BiH!

MOSTAR – Član Predsjedništva BiH, Dragan Čović objavio je razloge zbog kojih se odlučio ponovo kandidirati za dužnost hrvatskog člana Predsjedništva

Hrvatski narod želi sačuvati svoj identitet i slobodno se razvijati u njemu. U sadašnjim okolnostima to nije moguće bez kvalitetne političke organizacije koju može iznjedriti samo HDZ BiH kao stožerna stranka hrvatskoga naroda, u zajedništvu sa svima koji dijele vrijednosti Hrvatskoga narodnog sabora kao naše krovne društveno-političke organizacije. Nažalost, danas u Bosni i Hercegovini nemamo izgrađen politički sustav koji do kraja uvažava načela vladavine prava.

Nemamo sustav koji na učinkovit način štiti ustavno načelo konstitutivnosti i jednakopravnosti kroz zakone i institucije na svim razinama, osobito u Federaciji BiH. Naš je izborni sustav još uvijek nepromijenjen i prepun manjkavosti koje su se do sada morale ispraviti, a nisu, iako to već dulje vrijeme nalaže niz odluka Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava. Sve nesavršenosti daytonskog ustrojstva, umjesto da vremenom s dužnom pažnjom budu ispravljene, do krajnjih su granica iskorištene za daljnju eroziju pozicije hrvatskoga naroda kao najmalobrojnijeg.

Tim smo se procesima do sada uspješno suprotstavljali političkim aktivizmom, djelujući u izrazito nepovoljnim uvjetima, ali dok god imamo takav okvir, kakav imamo, moja je odgovornost da uspostavim protutežu svim tim slabostima, a potom da tražimo i nudimo rješenja za njihovo otklanjanje u suradnji s demokratski izabranim predstavnicima druga dva konstitutivna naroda.

Kao predstavnik stožerne političke opcije Hrvata Bosne i Hercegovine uvijek sam činio sve kako bih institucionalno, ali i na svaki drugi način, zaštitio prava svoga naroda i potrebu za njegovim slobodnim i potpunim razvojem u gospodarskom, kulturnom i širem društvenom smislu. Naravno, nikada po cijenu ugrožavanja prava drugih! Imajući u vidu da je BiH država tri konstitutivna naroda i svih njezinih građana, takav pristup je i ustavan i legitiman i legalan i demokratičan.

Dok god smo bez nužnih ustavnih i zakonskih jamstava po kojima pozicija hrvatskoga naroda ne ovisi o izbornom rezultatu, moj je zadatak pobrinuti se da taj rezultat bude svaki put takav da realizira onaj kapacitet predstavljanja koji je efikasna barijera svim nasrtajima na konstitutivnost, jednakopravnost i politički subjektivitet Hrvata BiH.

I to je moj temeljni poziv! Boriti se za javni, politički, gospodarski, kulturni i društveni prostor unutar BiH, djelić njezina neba za hrvatski narod, kako bi se on nesputano mogao razvijati i realizirati. Duboko moralno uporište za takvo političko djelovanje pronalazim u univerzalnom zahtjevu: da ono što tražimo za sebe, ni na koji način ne dovodimo u pitanje niti osporavamo drugima. Napose Srbima i Bošnjacima, ali ni bilo kojem građaninu Bosne i Hercegovine, neovisno o njegovu identitetu, uvjerenjima ili orijentacijama.

Ta je nakana do kraja komplementarna mojoj viziji europske Bosne i Hercegovine, kao višenacionalne federalne države u kojoj su, uz jednakopravnost naroda, zaštićena i sva individualna građanska prava, koja kao takva prepoznaje europska pravno-politička stečevina. Ta dva principa u Bosni i Hercegovini se nipošto ne isključuju, niti to smije biti slučaj, već su neraskidivo vezana i uzajamno se prožimaju i nadopunjavaju, čemu je posvećena moja politička platforma.

To je naša domovina Bosna i Hercegovina – zemlja dobrih ljudi, razumijevanja, tolerancije, gostoprimstva, suživota, uzajamnog poštivanja i bratske suradnje. Ona će biti prosperitetna onoliko koliko u nju budu ugrađene te vrijednosti, odnosno koliko bude ostvariva kao država ravnopravnih naroda, jednakih i slobodnih pojedinaca koji uživaju punu ustavno-pravnu i institucionalnu zaštitu svojih političkih, kulturnih, gospodarskih i naposljetku ljudskih prava. Sve to mi daje ogromnu snagu da ustrajem u borbi za afirmaciju ustavnog načela konstitutivnosti, kako ga je naš Ustavni sud nazvao „natkrovljujućeg načela Ustava Bosne i Hercegovine“, i okosnice temeljnog opredjeljenja da štitim i jačam temeljne odrednice ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je bila i bit će domovina hrvatskoga naroda, a zajedno ćemo se pobrinuti da ona postane i punopravna članica Europske unije i NATO-a. To je moja i vaša domovina koju neizmjerno volimo i poštujemo, a hrvatski narod je njezin neotuđiv dio. Jedno bez drugoga ne ide! Ljubav prema domovini i narodu, narodu i domovini, jedna je velika ljubav koju čine dva naličja jednog te istog odličja, napisao je Čović na vlastitoj web stranici.

Autor: Slobodna bosna