Crkve i vjerske zajednice, čuvari umjetnosti

Projekt Crkve i vjerske zajednice, čuvari umjetnosti realiziran je u sklopu rada livanjskog Odbora za međureligijsku suradnju.

Prvu radionicu koja je bila namijenjena skupini srednjoškolaca, govorom o crkvenoj glazbi, liturgijskoj godini u katoličkoj Crkvi i prezentacijom sviranjem na najvećim, našim goričkim, orguljama u BiH animirao je Marijan Mile Radoš, dipl. crkveni glazbenik i magistar glazbe iz Tomislavgrada.

Drugu radionicu kojoj je cilj bio staviti naglasak na građevinski specifikum kojeg posjeduje Livno, potkupolne džamije, animirao je bacc. politologije Ivan Budić, a bila je namijenjena nastavnicima i profesorima povijesti. Treća radionica, radionica o pisanju ikona, nažalost zbog objektivnih razloga, nije realizirana; za sada!

Više fotografija na fb: Odbor za međureligijsku suradnju u LIVNU – OMS pri MRV BiH