Danas odluka o proglašenju Maria Nađa počasnim građaninom Livna!

U utorak 16. travnja 2019. godine održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća Livno. Na dnevnom redu, između ostaloga, je prijedlog Odluke o sufinanciranju kamata na obrtničke kredite, prijedlog Odluke o naknadi za gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište po 1 m2prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani, k.o. Potočani te prijedlog Odluke o proglašenju Maria Nađa počasnim građaninom Grada Livna. Kompletan dnevni red je u privitku. Sjednica počinje u 9 sati.

Mario Nađ

BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

GRAD LIVNO, GRADSKO VIJEĆE

 Broj: 01-02-967/19      Livno, 10.04.2019.godine

     P O Z I V

 Temeljem članka 62. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, br. 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Livno, dana: utorak, 16. travnja 2019.godine

 Sjednica Gradskog vijeća Livno održat će se u vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50) s početkom u 09:00 sati.

Za 26. sjednicu Gradskog vijeća Livno predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kamata na obrtničke kredite
 2. Prijedlog Odluke o naknadi za gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište po 1 m2
 1. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani, k.o. Potočani
 1. Prijedlog Odluke o proglašenju Maria Nađa počasnim građaninom Grada Livna
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o procjeni šteta
 3. Prijedlog Odluke o visini troškova dopunske izmjere
 4. Nacrt Odluke o korištenju službenih mobitela
 5. Nacrt Odluke o komunalnom redu
 6. Zahtjev za pokretanje procesa provedbe javnog natječaja za izbor i imenovanje tajnika Gradskog vijeća Livno
 1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist „Ekološke udruge sportskih ribolovaca“ Livno
 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostupanjskog stručnog povjerenstva za poslove iz stambenog djelokruga
 1. Prijedlog Aneksa ugovora o koncesiji, broj: 05-04-2-17-34/13 od 23.01.2014.g.
 2. Izvješće o radu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. za 2018.godinu
 3. Izvješće o radu JP „RTV-Livno“ d.o.o. Livno za 2018.godinu
 4. Aktualni sat

Napomena : u 11.00 sati biće održana prezentacija projekta adrenalinskog parka od strane gospodarskog društva  MI-VAL, sukladno Zaključku sa 25. sjednice Gradskog vijeća Livno. Molim Vaše sudjelovanje u radu sjednice Gradskog vijeća.

S poštovanjem, PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sead Hadžijahić