DINKO PERIŠA / Oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina

Oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina
.
Iz sadržaja sjednice Skupštine Hercegbosanske županije uz usvajanje Nacrta zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna HBŽ te policijskih službenika Kantona 10 posebno ipak ističem da je usvojen Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina.
.
Zakon je to koji u prvi plan stavlja olakšicu čovjeku, posebno mladom, a ne punjenje proračuna.
.
Ukratko: osoba starosne dobi između 18-40 godina koja želi prvom kupovinom riješiti stambeno pitanje oslobođena je plaćanja poreza na promet nekretnina.
Kao sastavni dio ove informacije donosim dio sadržaja članka 26. Zakona o porezu na promet nekretnina (link: https://docdro.id/Gt3UWN4) kojim je prethodno precizirano: .
Članak 26.
(Posebno porezno oslobađanje)
.
(1) Osoba koja prvi put kupuje stan, kuću ili zemljište na kojem će izgraditi kuću s namjerom rješavanja vlastitog stambenog pitanja, oslobođena je od plaćanja poreza na promet nekretnina, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
.
a) da je osoba državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je osoba starosne dobi od navršenih 18 do 40 godina života,
c) da osoba u trenutku stjecanja nekretnine ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području Županije duže od jedne godine dana,
d) da osoba ili njen bračni, odnosno izvanbračni partner nema nekretninu u svom vlasništvu u Županiji, osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem osoba ili njen bračni,
odnosno izvanbračni partner obavlja registriranu djelatnost;
.
(2) Porez na promet nekretnina iz stavka (1) ovog članka, ne plaća se za stan ili kuću, odnosno za zemljište površine do 800 kvadratnih metara.
.
Koristim također ovu prigodu, s obzirom da se nakon toliko godina dogodila odvažnost za urediti i situacija s plaćama i naknadama korisnika proračuna HBŽ, pozvati javnost da se uključi u javnu raspravu o usvojenim Nacrtima.
.
Neujednačenost, nesrazmjer, nerealnost te ostali parametri koji su za posljedicu imali nezadovoljstvo većine proračunskih korisnika i općenito javnosti sada imaju priliku biti stavljeni u normalnije i realnije okvire.
.
Svatko treba dati svoj doprinos. Raspravu će organizirati Ministarstvo financija te unutarnjih poslova HBŽ. Ista će trajati 90 dana.
.
Napomena:
link: https://docdro.id/cqCkjII – Nacrt Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije.
.
Dinko Periša, ŽNL
zastupnik u Skupštini HBŽ