Dio iz Izbornog programa Županijske neovisne liste

ŽUPANIJSKA NEOVISNA LISTA HBŽ

Poštovani,
Kao što smo i najavili na našoj facebook stranici objavljivat ćemo izvatke iz IZBORNOG PROGRAMA Županijske neovisne liste za Opće izbore 2018. godine. 
Objavljujemo dio programa pod nazivom: Energetika, malo i srednje poduzetništvo i IT sektor. Obzirom da se pojavljujemo na izborima samo na županijskoj razini Izborni program smo radili imajući u vidu mjerodavnosti i mogućnosti županije. Na ovom mjestu izdvojit ćemo slijedeće:

Energetika
– Dat potporu realizaciji energetskih infrastrukturnih projekata: vjetroelektrane, solarne elektrane, hidroelektrane: Vrilo, Mali Kablići i Široka Draga te MHE.
– Dat potporu realizaciji investicija u proizvodnji energije iz biomase kao i koogeneracijskim postrojenjima.
– Dat potporu uštedi energije kroz pripremu i realizaciju projekata energetske učinkovitosti.
– Dat potporu istraživanju nafte i plina.

Malo i srednje poduzetništvo
– Donijeti Strategiju razvoja MSP i Akcijske planove.
– Donijet Zakon o poslovnim zonama.
– Mapirat (registrati) i staviti u funkciju postojeće objekate (brownfield) za potrebe malog i srednjeg poduzetništva.
– Inicirat i pomagat aktivnosti na izgradnji poslovnih inkubatora, tehnoloških parkova i poslovnih zona.
– Razvijat modele za samozapošljavanje i poticanje zapošljavanja „ranjivih“ grupa.
– Podupirat savjetodavne i edukacijske usluge u korist malog i srednjeg poduzetništva.
– Subvencionirat kamate na poduzetničke kredite.
– Razvijat suradnju sa poslovnim bankama, Razvojnom bankom FBiH i drugim financijskim institucijama.
– Poticat jačanje upotrebe informacijskih tehnologija u poslovanju i uvođenje novih tehnologija i znanja.
– Podupirat rast izvozno orijentiranih proizvodnji.
– Subvencionirati uvođenje certifikata/standarda.
– Poticati izvoz finalnih proizvoda.
– Formirat bazu podataka postojećih i potencijalnih malih i srednjih poduzeća.
– Kreirat projektni zadatak kojim bi identificirali potrebne resurse i mehanizme za uspostavljanje objedinjene baze podataka.

IT Sektor
– Izrada projekta i uspostava poduzetničkog inkubatora za razvoj start up-ova.
– Olakšat pristup financiranju mladim obrazovanim osobama.
– Reforma obrazovanja u pravcu obrazovanja kadrova prema podtrebama tržišta rada, između ostalog obrazovanje za IT djelatnosti i druga tehnička zanimanja.
– Osiguranje političke stabilnosti i pravne sigurnosti.
– Promocija novih tehnologija.
– Poticati samozapošljavanje u IT sektoru.

Više o točki Izbornoga programa Županijske neovisne liste koju predstavljamo možete pročitati ovdje:  https://docdro.id/tg2BCBc

S poštovanjem, predsjednik ŽNL: Draško Dalić

Iziđi i biraj DOBRO!