Donacija agregata i spirometra Domu zdravlja Livno

Od strane organizacije HELP Hilfe zur Selbshilfe e.V. Ambasade S.R. Njemačke, Domu zdravlja Livno donirani su agregat i spirometar, koji je stavljen u funkciju dana 27.03.2021. godine.

Instaliranjem agregata, rad ustanove je neovisan od obustave električne energije, što je ranije stvaralo znatne probleme i obustave rada.

Dom zdravlja Livno zahvaljuje se donatoru što je prepoznao važnost ovog projekta koji je doprinio kvaliteti i osiguranju kontinuiteta kod pružanja usluga zdravstvene zaštite.

DZ Livno