Drvene kućice bez naknade!!

kućice

Demokratska fronta Livno je je predlagala u Gradskom vijeću da se pet drvenih kućica da bez ikakve naknade OPG-ovima i drugim zainteresiranim obrtima i fizičkim licima. I pored ove inicijative Gradsko vijeće ponovno raspisuje natječaj za zakup drvenih kućica iako je evidentno da nema nikakvog interesa kod malih privrednika za zakup zbog visokih troškova vode, struje, ostalih režija i slabog rada u sezoni kada se broj ljudi koji su nekada živjeli u Livnu poveća zbog godišnjih odmora. Stoga ponovno javno apeliramo na odgovorne da drvene kućice daju zainteresiranim besplatno. Mislimo da bi se na taj način netko odlučio na rad u kućicama. Također podržavamo inicijativu za izdavanje kućica u dobrotvorne svrhe onima koji mogu svoje proizvode na taj način prodati i priskrbiti određena sredstva potrebna za poboljšanje materijalne situacije.

Ured za informiranje Demokratske fronte.