Dušku Suvari šest godina zatvora za silovanje u Glamoču

Duško Suvara, Glamoč

Sud Bosne i Hercegovine osudio je Duška Suvaru na šest godina zatvora zbog silovanja i nečovječnog postupanja na području Glamoča 1992. godine.

Vijeće je utvrdilo da je Suvara u svibnju pod prijetnjom odveo iz kuće S-1 u naselju Luke i natjerao je da uđe u kanal, gdje ju je silovao.

Kako se navodi u presudi, optuženi je 30. lipnja u naselju Čukure pucajući došao u kuću S-2, koja je tu bila sa suprugom, te tražio od njih novac. Dodaje se da je S-2 odveo na livadu, gdje je prema njoj nečovječno postupao i silovao je.

Vijeće je ocijenilo da je krivica utvrđena na osnovu svih izvedenih dokaza, a posebno priznanja optuženog za drugu točku optužnice. Vijeće nije poklonilo vjeru optuženom kada je negirao prvu točku optužnice.

Predsjedavajući Vijeća Davorin Jukić kazao je da je od otežavajućih okolnosti cijenjena težina djela i upornost optuženog, kao i ranija osuđivanost.

“Od olakšavajućih okolnosti Vijeće je uzelo u obzir da je optuženi u to vrijeme bio mlađi punoljetnik te da je izrazio kajanje i priznanje za točku dva”, rekao je Jukić.

On je kazao da je Suvara bio optužen po Krivičnom zakonu BiH, a da ga je Vijeće proglasilo krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva po zakonu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je važio u to vrijeme i koji je blaži po počinitelja.

Poslovno trgovački centar Metropolis Livno