‘Epidemiji’ zapošljavanja politički podobnih nema lijeka

SARAJEVO – Tko plaća mašineriju politički podobnih?! Građani koji nemaju nikakvu šansu da dobiju posao u državnoj službi, osim ako ne pokažu stranački knjižicu.

Kada neka državna institucija, agencija ili poduzeće raspiše natječaj za neku funkciju, običan građanin, uredni porezni platiša, u izuzetno rijetkim slučajevima će aplicirati. Vrlo vjerojatno ispunjava uvjete koji se odnose na stručnost i zvanje, ali ne ispunjava osnovni uvjet – nije član političke stranke.

Kršenje Zakona o državnoj službi

Nakon što je prije par dana objavljen natječaj za direktora SIPA-e, pojavila su se imena potencijalnih kandidata, a otvoreno se spominje iz koje im stranke ”drže leđa”. Međutim, ako pažljivo pročitate ovaj natječaj, vidjet ćete i to pod ”posebnim uvjetima” jako važnu rečenicu – Da nisu članovi političke stranke!

Tko god da dođe na čelo ove agencije bit će stranački izbor, to je sigurno. Ovo je samo jedan u moru slučajeva, i to se dešava desetljećima, i dešavat će se i ubuduće. Nitko neće ni pomenuti očito kršenje Zakona o državnoj službi – „ Državni službenik ne može biti član tijela političke stranke i ne smije slijediti stranačke naputke u obavljanju poslova državne službe za koje je zadužen. Pri postavljanju na radno mjesto, državni službenik dužan je dostaviti sve podatke o imovini putem imovinskog kartona…“.A, ni to nije prvi put. Neće biti ni posljednji.

Natječaji su samo farsa

I možda bismo mogli i zanemariti stranačka zapošljavanja kad bi na te funkcije došli ljudi koji imaju i stručnost i znanje da upravljaju javnim dobrima. Međutim, svjedočimo nesustavnom zapošljavanju, izmislenim pozicijama, osnivanjem fantomskih agencija, a BiH je vjerojatno zemlja sa najviše savjetnika…Zapošljavanje u javnom sektoru je glavni način sticanja podrške na izborima zbog čega ni u RS ni u FBiH ne žele da se uhvate u koštac s problemom preglomazne administracije. Prije svakih izbora dešavaju se ta, gotovo isključivo, partijska zapošljavanja, koja su po našem zakonu praktično legalizirana. Imate situaciju da se netko može zaposliti na neki određen period zbog, kako se navodi, preobimnog posla, a da tu ostane dvije godine i biva zaposlen za stalno. Tako funkcionira partijsko zapošljavanje u cijeloj BiH.

Političko zapošljavanje poprima razmjere epidemije kojoj nema lijeka. Odgovorne poslove dobijaju politički podobni, natječaji su samo farsa, a dobijanje posla se dogovara unutar partija i mimo institucija – najčešće u kafanama. Državne institucije koje su pod kontrolom političkih partija, krše zakone i zaobilaze propise, da bi uhljebili armiju politički podobnih.

Tko plaća ovu mašineriju politički podobnih?! Građani koji nemaju nikakvu šansu da dobiju posao u državnoj službi. Plaćaju cijenu partokratije.

Autor: Dnevni list