Ešref-efendija 1853. godine izradio nacrte lokacije crkve i samostana na Gorici u Livnu

Nacrt lokacije crkve sv. Petra i Pavla i franjevačkog samostana na Gorici koji je načinio Ešref-efendija prilikom posjeta Livnu 23. i 24. siječnja 1853. godine. Za obavljeni posao nije htio ništa naplatiti, već je samo izrazio želju da mu papa pošalje kakav orden. Dva mjeseca kasnije sultan Abdul-Medžid izdao je ferman (dozvolu) za izgradnju crkve i samostana po mjerama koje je dobio od Ešref-efendije.
Iako je prvotna zamisao fra Lovre Karaule bila sagraditi franjevački samostan u Vidošima, budući da je tamo nekoć već bio samostan sestara klarisa, a i kako bi zbog tadašnjih političkih prilika bio što manje na oku, na nagovor ostalih franjevaca, prvenstveno čuklićkog župnika fra Joze Vukadina, odlučio je samostan sagraditi na zemljištu što su ga fratri 1833. uz posredovanje bega Firdusa kupili od Beće Sefer-Ćaića i dali mu ime Gorica, odnosno Slatka Gorica, a na kojem su namjeravali izgraditi župnu kuću i crkvu.

Izvor: Livanjski tragovi