EU razmišlja o smanjenju ograničenja brzine za mlade vozače na 90 km/h

Prema podacima Ujedinjenih naroda (UN-a), oko 1,3 milijuna ljudi smrtno strada, a oko 50 milijuna osoba bude ozlijeđeno u prometnim nesrećama svake godine. Kada je riječ o populaciji od 5 do 29 godina, prometne nesreće predstavljaju najveću opasnost za život.

Što donose nova pravila
Prema prikupljenim statističkim podacima, u 2022. u BiH zabilježena je ukupno 31.321 prometna nesreća, što znači da se svakoga dana tijekom prošle godine na cestama dogodilo više od 85 prometnih nesreća. U cilju poboljšanja sigurnosti prometa u Europi je pokrenuta inicijativa za uvođenje novih pravila za vozače. Zabrana noćne vožnje za mlade vozače, liječnički pregledi s tečajevima uz obnavljanje znanja svakih 5 godina za sve starije od 70 godina, posebna dozvola za vozače terenaca i zajednički europski sustav kaznenih bodova… samo su neke od predloženih promjena koje bi, ako budu usvojene, mogle utjecati na ogroman broj vozača.

 

Također, među predloženim izmjenama novo ograničenje brzine koje bi se odnosilo samo na vozače početnike značilo bi najveću dopuštenu brzinu od 90 kilometara na sat. Promjene bi zahvatile i vozače većih automobila, uključujući i popularne SUV-ove. Odbor je predložio uvođenje nove kategorije B+ za automobile teže od 1,8 tona. Vozači bi za to morali izvaditi novu vozačku dozvolu, a polaganju bi mogli pristupiti samo stariji od 21 godine. Kada je riječ o kaznenim bodovima, vozači bi ih tako skupljali za prometne prekršaje diljem EU-a, a kad bi ih se skupio određeni broj, oduzimala bi im se vozačka dozvola. Navedena pravila ne bi obuhvatila BiH jer nije članica Europske unije, međutim, nije isključeno da u slučaju usvajanja predloženih promjena u zemljama EU-a ne bi došlo do usklađivanja zakonskih propisa i u našoj zemlji.

 

To bi, kada su neke odredbe u pitanju, značilo “labavija” pravila u odnosu na ona koja su trenutačno propisana u BiH. Naime, prema Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1, A, B ili C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km/h, na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km/h, odnosno 120 km/h na autocesti, a lakim motociklom 40 km/h niti tim vozilom smije vući priključno vozilo, a ni organizirano prevoziti djecu.

 

Također, isti propis nalaže da su osobe koje prvi put steknu vozačku dozvolu obvezne, u trajanju od dvije godine, obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. Nadalje, ovaj zakon propisuje da će osobi koja prvi put stekne pravo upravljanja motornim vozilom kategorije B, a koja tijekom dvije godine od dana stjecanja prava upravljanja motornim vozilom kategorije B sakupi četiri kaznena boda, nadležno tijelo za izdavanje vozačke dozvole oduzeti vozačku dozvolu i poništiti je, čime ona gubi pravo upravljanja motornim vozilom. Odluku o oduzimanju i poništavanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji.

– Osoba kojoj je vozačka dozvola oduzeta i poništena smatrat će se da nema položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B – navodi se u Zakonu.

Starije osobe u BiH
Također, u BiH su na snazi pravila i kada su u pitanju vozači stariji od 65 godina. Za razliku od Europske unije u kojoj bi, prema novim pravilima, vozači stariji od 60 godina trebali obnavljati ovaj dokument svakih sedam godina, stariji od 70 godina svakih pet godina, a svi stariji od 80 godina trebali bi obnavljati svoju dozvolu svake dvije godine, u BiH se vozačka dozvola izdaje osobi i produljuje s rokom valjanosti od deset godina, a osobama starijim od 65 godina s rokom valjanosti od tri godine.

– Valjanost vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njezina izdavanja, odnosno produljenja njezine valjanosti. Osobama koje u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. Iznimno, vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvrđenih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u potvrdi o zdravstvenoj sposobnosti osoba, ali ne na rok kraći od dvije godine – navodi se u Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH.

Večernji.ba